Parisuhde- ja perhekysymysten seminaari 2016

KTS järjesti yhdessä Itä-Suomen yliopiston teologian osaston kanssa parisuhde- ja perhekysymysten seminaarin torstaina 8.12.2016 klo 9.00 – 16.30. Seminaari oli dosentti Jouko Kiiskin juhlaseminaari.

 

Professori Paavo Kettunen - Parisuhteessa ja sen purkautumisesta koettu häpeä

Yliopistotutkija Pekka Metso - Ekumeenisen perheasetelman ja vähemmistöaseman vaikutus ortodoksiseen uskontokasvatukseen

Professori Serafim Seppälä - Maskuliinisen ja feminiinisen yhtymisen mystiikkaa ja metafysiikkaa juutalaisuudessa

TT Harri Koskela - Lapsen menetyksen vaikutukset perhedynamiikkaan ja vanhemman sosiaalisiin suhteisiin

TT Hanna Ranssi-Martikainen - Vertaistuen merkitys parisuhdekriisin käsittelyssä

Yliopistonlehtori Vesa Hirvonen - Samaa sukupuolta olevien avioliitto luterilaisen teologian näkökulmasta

Yliopistonlehtori Jouko Kiiski - Avioeroon liittyvät eettiset kysymykset