KARJALAN TEOLOGINEN SEURA

Karjalan teologinen seura (KTS) on perustettu Joensuussa keväällä 2003.Yhdistyksen tarkoitus on:

 • tarjota ekumeeninen keskustelufoorumi itäsuomalaiselle teologikunnalle ajankohtaisista teologisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä
 • tukea jäsenkuntansa teologista asiantuntemusta ja harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
 • tukea ja edistää teologista tutkimusta ja teologian opiskelijoiden harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
 • rakentaa yhteyksiä eri kirkkokuntien teologien kesken
 • rakentaa yhteyksiä yliopiston, seurakunnan ja koululaitoksen piirissä tai muilla yhteiskunnan sektoreilla toimivien teologien kesken
 • osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoamalla siihen teologisia näkökulmia

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää:

 • esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä teologisia symposiumeja
 • koulutusta
 • tutustumismatkoja ja opintoretkiä

 

Yhdistys toimii yhteistyössä teologista opetusta antavien laitosten ja alueella toimivien seurakuntien kanssa. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita teologit ja teologiasta kiinnostuneet henkilöt sekä yhteisöt.

 

 

Uutisia

 

Yleisöiltapäivä tiistaina 14.5.2024 klo 14 Zoomissa https://uef.zoom.us/j/67744488957

 

TT Laura Kallatsa: Kaksi avioliittokäsitystä? 

– Samaa sukupuolta olevien avioliitto Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

 

Opiskelijoiden etkot salissa AT103 klo 13!
Järjestäjinä Fides Ostiensis ja Karjalan teologinen seura.

 

Samaa sukupuolta olevien avioliitosta on muodostunut 2000-luvun kuumin keskustelunaihe Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kirkon virallisen kannan mukaan samaa sukupuolta olevia pareja ei vihitä kirkossa, mutta vuonna 2017 voimaan tulleen avioliittolain muutoksen myötä osa papeista vihkii samaa sukupuolta olevia pareja ja osa seurakunnista on erillisillä päätöksillä avannut tilansa kaikkien parien vihkimisille. 

 

Piispainkokous esitti maaliskuussa, että kirkkojärjestykseen lisättäisiin säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Toisen käsityksen mukaan avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä liittona, kun taas toisessa avioliitto on kahden henkilön välinen liitto. Asia menee kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Kirkolliskokouksessa esityksen hyväksyminen vaatii taakseen kolme neljäsosaa edustajista. 

 

TT Laura Kallatsa on tutkinut väitöskirjassaan (2020, Itä-Suomen yliopisto) ja sen jälkeisissä tutkimuksissaan luterilaisten pappien käsityksiä samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Esitelmässään hän avaa argumentteja erilaisten avioliittokäsitysten taustalla sekä syitä, jotka lisäävät ja heikentävät mahdollisuutta ymmärtää vastapuolen näkemyksiä. Kallatsa työskentelee käytännöllisen teologian vierailevana apulaisprofessorina, erityisalanaan sielunhoito, Lutheran Theological Seminaryssä Hongkongissa, Suomen Lähetysseuran lähettämänä. 

 

 

 

Yleisöilta keskiviikkona 17.4.2024 klo 18, AT100 ja Zoom

 

TM Teemu Toivonen ja TT Harri Huovinen: Onko kirkon jäsenyydellä merkitystä? Patristisia ja nykynäkökulmia 

 

Linkki Zoomiin: https://uef.zoom.us/j/64964834477

 

Pitääkö kristityn kuulua kirkkoon? Mitä kirkon jäsenyys on ja mitä se merkitsee? Millaisia voisivat olla kirkon jäsenyyden kokemukselliset ulottuvuudet, ja onko niillä merkitystä?

 

Huhtikuun yleisöillassa yliopisto-opettaja, isä Teemu Toivonen ja TT Harri Huovinen tarkastelevat näitä sekä monia muita kirkon jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä niin varhaiskristillisistä kuin nykyaikaisistakin näkökulmista.

 

Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan ja keskustelemaan!

 

 

Karjalan teologisen seuran vuosikokous järjestetään keskiviikkona 20.3.2024 klo 15 alkaen Itä-Suomen yliopiston salissa AT102. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen!

 

 

 

Vuosikokousluento keskiviikkona 20.3.2024 klo 18, AT100 ja Zoom

 

FT Maiju Parviainen: Seksologisia tulkintoja seksin merkityksestä heteroparisuhteessa

 

Linkki Zoomiin: https://uef.zoom.us/j/69861154953

 

Seksologisen parisuhdetyön ammattilaiset pitävät parisuhteen seksuaalisuutta erittäin tärkeänä elämän osa-alueena. Työssä kannetaan huolta parisuhteiden seksuaalisista ongelmista ja sitä tehdään parisuhteiden seksuaalisen tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin nimissä. Työ on tärkeää, koska monet toivovat, että oma parisuhde tarjoaa mahdollisuuden antoisaan seksielämään.

Esitelmässään Parviainen käsittelee väitöstutkimuksensa (2023) pohjalta seksologian ammattilaisten käsityksiä ja tulkintoja seksin merkityksestä heteroparisuhteessa. Parviainen tarkastelee sitä, mitä seksin ajatellaan symboloivan parisuhteessa, miksi seksi tulkitaan tärkeäksi ja arvokkaaksi asiaksi ja millaisia haitallisiksi nähtyjä seurauksia seksin vähäisyydellä on parisuhteen osapuolten kannalta.

Maiju Parviainen (FT) työskentelee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa. 

Mukana illan keskustelussa ja luentoa kommentoimassa on Joensuun perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, TM Anna-Riikka Pellikka.

 


 

Ihminen-symposiumi 5.-6.2.2024 

 

Karjalan teologisen seuran perinteinen symposiumi järjestetään 5.-6.2.2024, ja sen teema on tällä kertaa IHMINEN. Symposiumi järjestetään Itä-Suomen yliopiston auditoriossa AU100. Symposiumin ohjelma on luettavissa tapahtuman alasivulta, josta löydät myös linkin imoittautumiseen. 

 

 

 

 

Raamattu -paneelikeskustelu keskiviikkona 13.12.2023 klo 18

Zoomissa

 

Keskustelemassa emerituspiispa, dos. Wille Riekkinen, TT Ville Mäkipelto ja väitöskirjatutkija Paavo Huotari. Paneelin juontaa TT Lotta Valve.

 

Miten Raamattu on syntynyt? Mitä Raamatusta pitäisi ajatella? Miten ja mihin tarkoituksiin Raamattua voi tulkita? Mitä uusin tutkimus sanoo Raamatusta? Kristinuskon pyhä kirja herättää paljon kysymyksiä ja mielipiteitä, katsoopa kirjaa mistä näkökulmasta hyvänsä – tai juuri siksi, että sitä voi tarkastella niin monesta näkökulmasta.

Raamattu-paneelissa on keskustelemassa tänä vuonna kolme eksegeettiä: emerituspiispa dos. Wille RiekkinenTT Ville Mäkipelto ja väitöskirjatutkija Paavo Huotari. Riekkiseltä ilmestyi keväällä teos Kirjain vai Henki, joka keskittyy erityisesti Jeesukseen tulkinnan kohteena. Mäkipellon ja Huotarin keväällä ilmestynyt kirja Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia puolestaan taustoittaa erityisesti Raamatun syntyhistoriaan liittyviä inhimillisiä valintoja. Mäkipellon ja Huotarin teos oli ehdolla tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi ja valittiin yleisön suosikiksi.

 

 

 

 

Yleisöilta tiistaina 28.11.2023 klo 18

Itä-Suomen yliopiston salissa AT100 ja Zoomissa

 

TT Anna Salonen: Ruoka-avun vaihtoehtoisia tulevaisuuksia tutkimassa


Suomeen 1990-luvun laman myötä ilmaantunut ruoka-apu oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Se näyttää kuitenkin jääneen pysyväksi. Esitelmässä Anna Sofia Salonen esittelee Utopioita ruokajonosta -hanketta, joka etsii toisenlaista ruoka-avun tulevaisuuden tarinaa. Voisiko avun ajatella toisin – tai jopa pois? Kysymys on ajankohtainen ja vaikea aikana, jona kriisit ovat kasvattaneet ruoka-avun tarvetta, tuoneet sen piiriin uusia ihmisryhmiä ja nostaneet sen jälleen otsikoihin. Hanke ei pysähdy näiden uhkien analyysiin, vaan tähyää parempaan tulevaisuuteen. Hankkeessa kysymme millaiseksi ruoka-avun parissa nyt ja tulevaisuudessa toimivat tahot sekä ruoka-apua tarvitsevat ihmiset hahmottelevat ruoka-avun hyvän tulevaisuuden, ja pohdimme mitä nämä visiot kertovat ruoka-avusta tässä ajassa ja yhteiskunnassa.

Lisätietoa hankkeesta löytyy nettisivulta Utopioita ruokajonosta: Aineellisen avun toisenlaiset tulevaisuudet - UEFConnect

 


 

Missiologinen symposium LML:n yleiskokouksen teemoista torstaina 26.10.2023 klo 13-16 Itä Suomen yliopiston luentosalissa AT100, ilmoittaudu mukaan!

 

Karjalan teologinen seura ja Kirkkohallitus kutsuvat mukaan Missiologiseen symposiumiin ja keskusteluun Luterilaisen maailmanliiton teemoista. Symposium järjestetään Joensuussa, Itä-Suomen yliopiston teologisen tiedekunnan auditoriossa 26.10. klo 13-16. Mukana mm. Olli-Pekka Vainio, Sini Mikkola, Joona Salminen, Talvikki Ahonen ja Heta Hurskainen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Voit osallistua symposiumiin paikan päällä tai etänä. Molemmissa tapauksissa ilmoittaudu ystävällisesti linkistä. Tervetuloa mukaan!

 

 

 

Keskustelutilaisuus keskiviikkona 11.10.2023 klo 18.00

Itä-Suomen yliopiston luentosali AT100 + Zoom

 

Milloin on ortodoksien pääsiäinen?

Alustamassa teologian osaston varajohtaja Maria Takala-Roszczenko sekä professorit Serafim Seppälä ja Pekka Metso.
 

 

 

 

Yleisöilta maanantaina 2.10.2023 klo 18.15
Itä-Suomen yliopiston luentosali AT102 + Zoom

 

TM Anne Heikkinen: Piispa Munib Younanin teologinen ajattelu – profeetallista kristinuskoa ja oikeudenmukaista rauhaa 

 

Ennen yleisöiltaa Fides Ostiensiksen opiskelijaetkot klo 16.00 salissa AT102.

Kirkkojen maailmanneuvoston EAPPI-ohjelmassa vuodenvaihteessa toiminut TM Anne Heikkinen kertoo kokemuksistaan ihmisoikeustarkkailijana sekä Israelin ja Palestiinan ajankohtaisesta tilanteesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5.2023 maanantaina klo 15-16

Ukraina on meidän! -kirjan julkistamistilaisuus Zoomissa

 

Tilaisuuden juontaa dos. Mikko Ketola.

Webinaarissa äskettäin ilmestyneen Ukraina on meidän! -kirjan tekijät alustavat Ukrainan ja Venäjän kirkkopoliittisesta tilanteesta. Miksi Ukraina perusti oman ortodoksisen kirkon, ja miksi Venäjän ortodoksinen kirkko vastustaa sitä niin kiivaasti? Miten ortodoksisuutta on käytetty yhteisen venäläisen tai erillisen ukrainalaisen kansallistunteen luomiseen?

Julkisessa keskustelussa esille nousee usein vain Venäjän ortodoksinen kirkko ja erityisesti sen johtaja, patriarkka Kirill. Kirja ja tapahtuma avaavat Ukrainan ja Venäjän kirkkopoliittisten suhteiden moninaisuutta ja nostaa esille Venäjän ortodoksisen kirkon varjoon usein unohdetun ukrainalaisen itäisen kristillisyyden. Ukrainan ja Venäjän kirkollis-poliittiset kiistat ja niiden tulkinnat voivat vaikuttaa koko maailmaan, kirja ja tapahtumat herättelevätkin keskustelua moniarvoisuuden ja uskonnollisen monimuotoisuuden merkityksestä.

 

Kirjan kustantaja, Gaudeamus, tarjoaa tilaisuuden kunniaksi kirjaa alennettuun hintaan ja ilman postikuluja verkkokaupassa kauppa.gaudeamus.fi tunnuksella Ukraina23 

Yleisöilta tiistaina 25.4.2023 klo 18
Itä-Suomen yliopiston luentosali AT100 + Zoom

 

TT Jonna Ojalammi: Uskonnollisuus ja sitoutuminen parisuhteessa psyykkisesti sairaan puolison kanssa 

Karjalan teologisen seuran vuosikokouksen päätöksiä 15.3.2023


Karjalan teologisen seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2023 valittiin yliopistotutkija Heta Hurskainen. Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2023–2024 valittiin yliopistonlehtorit Lotta Valve ja Joona Salminen. Varajäseniksi vuodeksi 2023 valittiin yliopisto-opettaja Teemu Toivonen ja tutkijatohtori Harri Huovinen. Lisäksi hallitukseen kuuluvat hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja nuorempi tutkija Noora Palmi sekä kaksi teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajaa.

 

Vuosikokous kutsui myös piispa emeritus Voitto Huotarin seuran kuudenneksi kunniajäseneksi ja professori emeritus Paavo Kettusen seuran kunniapuheenjohtajaksi.

 

KTS onnittelee valittuja ja kiittää väistyvää puheenjohtajaa Lauraa erinomaisesta työstä puheenjohtajakaudellaan!

 

 

 

 

Kutsu vuosijuhlaan

 

Karjalan teologisen seuran perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Lämpimästi tervetuloa juhlimaan yhdessä

Ravintola Kerubiin (Siltakatu 1, Joensuu)

keskiviikkona 15.3.2023 klo 18 alkaen.

 

Juhla alkaa vuosijuhlaesitelmällä "Mitä varhaiskristillisen teologian tutkimus voi opettaa varhaiskristillisen teologian tutkimuksesta?", jonka pitää TT Harri Huovinen. Sen jälkeen ruokailemme, kuulemme pieniä puheita ja musiikkiesityksiä sekä nautimme yhdessäolosta. 

 

Ystävällisesti pyydän ilmoittamaan tulostanne 28.2.2023 mennessä oheisella lomakkeella:

 https://link.webropolsurveys.com/S/CC0D06F1D69FB5CA

 

Laura Kallatsa, Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

Yleisöilta torstaina 23.2.2023 klo 18

Itä-Suomen yliopiston teologian osaston luentosali AT100 + Zoom

 

TT Arto Hämäläinen: Kaikille kansoille! – Onko lähetystehtävän loppuun saattaminen realistista ja milloin?

 

 

 

 

 

 

Yleisöilta torstaina 19.1.2023 klo 18

Itä-Suomen yliopiston teologian osaston luentosali AT100 + Zoom

 

FT Helena Kupari: Mikä kulttuurialojen ihmisiä kiinnostaa ortodoksisuudessa?

 

 


Yleisöilta torstaina 8.12.2022 klo 17.30 Itä-Suomen yliopistolla, teologian osaston salissa AT100 sekä Zoomissa

 

Professori Cyril Hovorun: Cosmic Battles for the Russian Neverland

 

Itä-Suomen yliopiston teologian osaston luentosali AT100 + Zoom

Mikä Putinia motivoi? Luennolla tarkastellaan Putinin maailmankuvaa ja historiakäsitystä. Käynnissä olevaa hyökkäyssotaa ja aggressiota ei voi selittää loppuun saakka pragmaattisilla tai strategisilla tavoitteilla eikä ahneuden tai julmuuden tapaisilla psykologisilla ominaisuuksilla. Putinin toimintaa ohjaa vahva ideologia ja tietynlainen metafyysinen ajattelutapa, joka pitää häntä jossain määrin irrallaan todellisuudesta.

Cyril Hovorun on ukrainalaissyntyinen teologi, joka toimii ekklesiologian, kansainvälisten suhteiden ja ekumeniikan professorina Tukholmassa. Luento on englanninkielinen.

 

 

 

Yleisöilta tiistaina 8.11.2022 klo 18 Itä-Suomen yliopistolla, teologian osaston salissa AT100 sekä Zoomissa

 

Professori Serafim Seppälä pohtii runollisuuden ja hengellisyyden suhdetta esittelemällä uutta kirjaansa Ikuinen Betlehem, jossa on käännetty muun muassa Marian tuutulaulut ja muita Efraim Syyrialaisen runoelmia joulun tematiikasta.

 

Yleisöillan jälkeen opiskelijajatkot klo 19.30 alkaen salissa AT102! Tarjolla iltapalaa ja mahdollisuus jatkaa keskustelua yleisöillasta, sekä kuulla lisää KTS:n (opiskelija)toiminnasta.

 

 

 

Kirjalahjakortti Harri Linnalle 

Ortodoksisen teologian ainejärjestö Pistis vietti vuosijuhlaansa 12.10.2022. Perinteiseen tapaan KTS muisti yhtä opiskelijaa stipendillä. Stipendi on kirjalahjakortti Tiedekirjaan. Tänä vuonna stipendin sai Harri Linna. Harri on toiminut erinomaisen aktiivisesti niin Pistiksessä kuin myös KTS:ssä. Hän on edistänyt opiskelijoiden välistä yhteishenkeä ja on ollut aina valmis auttamaan ja kannustamaan uusia opiskelijoita löytämään oman paikkansa yhteisössä. Lämpimät onnittelut Harrille ja kiitos hyvästä yhteistyöstä!

Kuvassa Harrin kanssa KTS:n varapuheenjohtaja Heta Hurskainen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa syksyn enimmäiseen yleisöiltaan to 22.9.2022 klo 18 Itä-Suomen yliopistolle (teologian osaston sali AT100 ja Zoom)

 

Professori Lauri Thurén: UT2020 - Vihdoinkin alkutekstistä

 

 


ma 30.5.2022 klo 18 etäyleisöilta Zoomissa

 

Yleisöillasta on tallenne, jota voi pyytää Ilkka Huhdalta osoitteesta ilkka.huhta@uef.fi

 

Professori Ilkka Huhta: Poliittisuus herännäisyyden historiassa

 

Yleisöilta on osa Välähdyksiä herännäisyyden historiasta ja nykyisyydestä -luentoa, jonka ensimmäisen osan piti YTT Paula Nissilä otsikolla Körttinuoret ja herättäjäjuhlat festivaalina.


Paula Nissilän osuus kuultiin 28.4. pidetyssä yleisöillassa, jonka tallenteen saa pyytämällä osoitteesta paula.k.nissila@tuni.fi

 


 

Karjalan teologisen seuran vuosikokouksen päätöksiä 29.4.2022


Karjalan teologisen seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2022 valittiin tutkijatohtori Laura Kallatsa. Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2022–2023 valittiin hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja nuorempi tutkija Noora Palmi. Varajäseniksi vuodeksi 2022 valittiin yliopistonlehtori Lotta Valve ja yliopisto-opettaja Teemu Toivonen. Lisäksi hallitukseen kuuluvat yliopistotukija Heta Hurskainen ja teologian tohtori Harri Koskela sekä kaksi teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajaa.

 

Vuosikokous valitsi myös professori emeritus Hannu Mustakallion seuran viidenneksi kunniajäseneksi. 

 

 

to 28.4.2022 klo 18 etäyleisöilta Zoomissa

 

Välähdyksiä herännäisyyden historiasta ja nykyisyydestä

Professori Ilkka Huhta: Poliittisuus herännäisyyden historiassa

YTT Paula Nissilä: Körttinuoret ja herättäjäjuhlat festivaalina

Huom! Ilkka Huhdan esitelmä kuullaan yleisöillassa maanantaina 30.5. klo 18. Paula Nissilän osuuden tallenteen saa pyytämällä osoitteesta paula.k.nissila@tuni.fi

 

 

to 17.3.2022 klo 18 Yleisöilta: Hongkong 2021 - Kristinuskon, demokratian ja retkeilyn tilanne 

Sali AT100 (Itä-Suomen yliopiston teologian osasto) ja Zoom.

 

Yleisöillassa alustaa TT Harri Koskela. 

Tilaisuuden tallenne on saatavissa Harri Koskelalta (harri.koskela@uef.fi). 

 

 

to 10.3.2022 klo 14-15 Kirkot ja sota Ukrainassa -webinaari

 

Tervetuloa webinaariin Kirkot ja sota Ukrainassa. Webinaarissa alustavat TT Heta Hurskainen ja dos. Teuvo Laitila. Tilaisuuden juontaa Rony Ojajärvi. 

Webinaarin tallenne on katsottavissa YouTubessa: https://youtu.be/gLxcG_Lr7Z8

 

 

 

 

 

ke 19.1. klo 18.00 opiskelijailta Zoomissa

 

Generalistiteologin urapolku

TM Torsti Henttinen ja TM Riina Nguyen kertovat urapoluistaan ja johdattavat keskusteluun generalistiteologin työelämämahdollisuuksista.

Tapahtuma on avoin kaikille opiskelijoille ja siellä on mahdollista liittyä KTS:n jäseneksi. Zoom-linkki lähetetään osallistujille tapahtumapäivänä.

Ilmoittaudu osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/59BCC9913078FD61


    

   to 9.12. klo 18.00 etäyleisöilta Zoomissa

   Joonas Riikonen: Häpeä ja teologinen ajattelu

   Tallenne on katsottavissa Youtubessa: https://youtu.be/K7u9fKxm514


     

    to 28.10. klo 18.00 yleisöilta AT100 ja Zoom

    Keijo Karvonen: Julistajasta kuuntelijaksi - Irja Kilpeläinen suomalaisen sairaalasielunhoidon uudistajana 1960-1969

    Tallenne on katsottavissa Youtubessa: https://youtu.be/za5h2nQK-PU


      

     Kirjalahjakortti Annamari Liuhalle

      

     Ortodoksisen teologian ainejärjestö Pistis vietti 33. vuosijuhlaansa 27.10.2021. KTS luovutti juhlassa 250 euron suuruisen kirjalahjakortin opiskelija Annamari Liuhalle. Annamari on työn ohessa suorittanut sekä kirkkomusiikin että uskonnonopettajan opintoja tarmokkaasti, vauhdikkaasti ja laadusta tinkimättä. Opiskelijatovereiden mukaan Annamari on ahkera, sosiaalisesti lahjakas ja hersyvän mukavaa seuraa. Lämpimät onnittelut Annamarille!

     KTS onnittelee Pististä ja kiittää erinomaisesta yhteistyöstä.


       

      to 16.9. klo 18.00 Korona kirkoissa -paneelikeskustelu

       

      Tallenne on katsottavissa Youtubessa: https://youtu.be/VoUSkO7Gmz4

       

      Itä-Suomen yliopiston teologian osaston salissa AT100 ja Zoomissa

      Panelisteina:

      TT, yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen, Itä-Suomen yliopisto

      dos., apulaisprofessori Pekka Metso, Itä-Suomen yliopisto

      Kirkkoherra Katri Vilén, Joensuun evankelis-luterilainen seurakunta

      Kirkkoherra Tuomas Järvelin, Joensuun ortodoksinen seurakunta

      Keskustelun puheenjohtajana Laura Kallatsa

       

      Mikä tuo toivoa koronan keskellä? Miten jumalanpalveluksia järjestettiin poikkeusoloissa? Voiko ehtoollista viettää etänä? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Korona kirkoissa -paneelikeskustelussa.

      Globaali koronapandemia on jo puolentoista vuoden ajan vaikuttanut lähes kaikkeen toimintaan maailmassa. Se on muuttanut myös seurakuntien toimintaa ja vaikuttanut yksityisten ihmisten hengellisyyteen. Korona kirkoissa -paneelikeskustelussa tutkijat Suvi-Maria Saarelainen ja Pekka Metso sekä kirkkoherrat Katri Vilén ja Tuomas Järvelin keskustelevat elämästä koronapandemian keskellä niin tutkimustulosten kuin käytännön seurakuntaelämänkin näkökulmasta.

      TT, yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen on tutkinut elämän merkityksellisyyttä korona-aikana. Dosentti, apulaisprofessori Pekka Metso on tutkinut muun muassa seurakuntalaisten kokemuksia jumalanpalveluselämästä korona-aikana sekä hengellistä hyvinvointia. Katri Vilén työskentelee kirkkoherrana Joensuun luterilaisessa seurakunnassa ja Tuomas Järvelin kirkkoherrana Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa. Paneelin puheenjohtajana toimii Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja Laura Kallatsa, joka on tutkinut muun muassa ehtoollisen viettoa korona-aikana.


        

       Tallenne 11.5.2021 pidetystä etäyleisöillasta on katsottavissa Youtubessa: https://youtu.be/1QwcGcujaqc

        

       Verkkovälitteisessä yleisöillassa luennoi professori Veli-Matti Kärkkäinen aiheesta "Lopussa on uuden alku." Onko eskatologialle enää käyttöä kolmannen vuosituhannen teologiassa ja kirkossa? Tilaisuuden johti hiippakuntadekaani, TT Sakari Häkkinen.

        


       Etäyleisöilta ti 11.5.2021 klo 18.00, Zoom-ohjelmisto. Professori Veli-Matti Kärkkäinen: "Lopussa on uuden alku." Onko eskatologialle enää käyttöä kolmannen vuosituhannen teologiassa ja kirkossa?

        

       Yleisöilta tallennetaan ja julkaistaan myöhemmin julkisena. Luettehan mm. sen vuoksi seuraavan informaation ja ohjeet ennen osallistumista:

       - Tietokoneella 
       voi osallistua yleisöiltaan linkin kautta ilman Zoom-ohjelman asentamista tai ohjelmaan kirjautumista. Tämä onnistuu napsauttamalla linkkiä, josta avautuu uusi ikkuna ruudulle. Ikkunan alalaidassa on pienellä fontilla vaihtoehto ”Having issues with Zoom Client? Join from your browser”. Napsauttakaa sitä. Seuraavaksi teitä pyydetään kirjoittamaan nimenne, jolla osallistutte yleisötilaisuuteen. Anonymisoikaa nimenne, jos ette toivo sen tallentuvan videolle, tai ette toivo muiden osallistujien näkevät sitä. (Jos olette aiemmin käyttäneet Zoomia, järjestelmä saattaa kirjata teidät automaattisesti yleisötilaisuuteen sillä nimellä, jota olette aiemmin käyttäneet.) Seuraavaksi pyydetään vahvistamaan pienellä kuvatehtävällä, ettei järjestelmään pyri kirjautumaan robotti. Kuvatehtävän tehtyänne pääsette osallistumaan yleisötilaisuuteen napsauttamalla kuvaketta ”join”, ja hyväksymällä Zoomin käyttö- ja tietosuojaselosteen.

       - Puhelimella tai tabletilla osallistuminen edellyttänee Zoom-ohjelman asentamista ja siihen kirjautumista.

       - Luennoitsijalle voi lähettää kysymyksiä Zoomin chatissa kirjallisesti. Kysymykset näkyvät kaikille tilaisuuteen osallistuville. Yleisötilaisuudessa ei harmillisetsi ole mahdollisuutta kysymysten esittämiseen videon tai puheen kautta.

       - Yleisötilaisuuden tallenteella saattaa näkyä nimi, jolla osallistutte luennolle. Osallistumalla yleisötilaisuuteen hyväksytte tämän.

        


       Karjalan teologisen seuran puheenjohtajan vaihdos 20.4.2021

        

       Karjalan teologisen seuran (KTS) puheenjohtajuus vaihtui kaksi vuotta puheenjohtajana toimineelta apulaisprofessori Pekka Metsolta tutkijatohtori Laura Kallatsalle vuosikokouksessa 20.4.2021. KTS osoittaa suuret kiitokset Pekalle erinomaisesta puheenjohtajakaudesta ja toivottaa Lauran tervetulleeksi tehtävään!

       Katso ohesta uuden puheenjohtaja Laura Kallatsan tervehdys seuran jäsenille ja tervetulotoivotus kaikille uusille jäsenille: Puheenjohtajan tervehdys - YouTube.

        


       Karjalan teologisen seuran vuosikokouksen päätöksiä 20.4.2021


       Karjalan teologisen seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin tutkijatohtori Laura Kallatsa. Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2021–2022 valittiin yliopistotukija Heta Hurskainen ja teologian tohtori Harri Koskela. Varajäseniksi vuodeksi 2021 valittiin teologian kandidaatit Asser Spoof ja Noora Palmi. Lisäksi hallitukseen kuuluvat hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja teologian maisteri Tuomas Kallonen sekä kaksi teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajaa.

        


       KTS:n kirjalahjakortti Matias Palomäelle

       Karjalan teologinen seura (KTS) luovutti perinteisen kirjalahjakortin Fides Ostiensis ry:n etävuosijuhlassa 23.4.2021 teologiaa opiskelevalle Matias Palomäelle.

       Matias on perustelujen mukaan tunnollinen opiskelija, joka on kannustanut ja tukenut opiskelijatovereitaan erityisesti nyt pandemian aikana. Matias on jaksanut kysellä toisten kuulumisia, ja hänellä on ollut aina aikaa kuunnella. Pienillä teoilla Matias on tuonut paljon sekä hyvää että toivoa ympärilleen. Lisäksi Matias on usein osoittanut akateemisen kiinnostuksensa teologiaa kohtaan. 

       Tänä vuonna KTS painotti valinnassaan toivon näkökulmaa Fideksen vuosijuhlan teeman mukaisesti. Kirjalahjakortin arvo on 200 € vuonna 2021. Lahjakortti jaetaan molempien teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen Fides Ostiensiksen ja Pistiksen vuosijuhlien yhteydessä.

        


       Etäyleisöilta ti 20.4.2021 klo 18.00. TT Eveliina Ojala: Mobiililaitteiden ja sosiaalisen median käyttö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoululeireillä yhteisöllisyysnäkökulmasta tarkasteltuna 

        

        

       Yleisöilta tallennetaan ja julkaistaan myöhemmin julkisena. Luettehan mm. sen vuoksi seuraavan informaation ja ohjeet ennen osallistumista:

       • Tietokoneella voi osallistua yleisöiltaan linkin kautta ilman Zoom-ohjelman asentamista tai ohjelmaan kirjautumista. Tämä onnistuu napsauttamalla linkkiä, josta avautuu uusi ikkuna ruudulle. Ikkunan alalaidassa on pienellä fontilla vaihtoehto ”Having issues with Zoom Client? Join from your browser”. Napsauttakaa sitä. Seuraavaksi teitä pyydetään kirjoittamaan nimenne, jolla osallistutte yleisötilaisuuteen. Anonymisoikaa nimenne, jos ette toivo sen tallentuvan videolle, tai ette toivo muiden osallistujien näkevät sitä. (Jos olette aiemmin käyttäneet Zoomia, järjestelmä saattaa kirjata teidät automaattisesti yleisötilaisuuteen sillä nimellä, jota olette aiemmin käyttäneet.) Seuraavaksi pyydetään vahvistamaan pienellä kuvatehtävällä, ettei järjestelmään pyri kirjautumaan robotti. Kuvatehtävän tehtyänne pääsette osallistumaan yleisötilaisuuteen napsauttamalla kuvaketta ”join”, ja hyväksymällä Zoomin käyttö- ja tietosuojaselosteen.
       • Puhelimella tai tabletilla osallistuminen edellyttänee Zoom-ohjelman asentamista ja siihen kirjautumista.
       • Luennoitsijalle voi lähettää kysymyksiä Zoomin chatissa kirjallisesti. Kysymykset näkyvät kaikille tilaisuuteen osallistuville. Yleisötilaisuudessa ei harmillisetsi ole mahdollisuutta kysymysten esittämiseen videon tai puheen kautta.
       • Yleisötilaisuuden tallenteella saattaa näkyä nimi, jolla osallistutte luennolle. Osallistumalla yleisötilaisuuteen hyväksytte tämän.

        


       VUOSIKOKOUS ti 20.4.2021 klo 16.00, Zoom-ohjelmisto       - Tietokoneella 
       voi osallistua vuosikokoukseen linkin kautta ilman Zoom-ohjelman asentamista tai ohjelmaan kirjautumista. Tämä onnistuu napsauttamalla linkkiä, josta avautuu uusi ikkuna ruudulle. Ikkunan alalaidassa on pienellä fontilla vaihtoehto ”Having issues with Zoom Client? Join from your browser”. Napsauttakaa sitä. Seuraavaksi teitä pyydetään kirjoittamaan nimenne. Seuraavaksi pyydetään vahvistamaan pienellä kuvatehtävällä, ettei järjestelmään pyri kirjautumaan robotti. Kuvatehtävän tehtyänne pääsette osallistumaan yleisötilaisuuteen napsauttamalla kuvaketta ”join”, ja hyväksymällä Zoomin käyttö- ja tietosuojaselosteen. Kirjoittakaa salasana "20.4.2021" sitä kysyttäessä. 
       - Puhelimella tai tabletilla osallistuminen edellyttänee Zoom-ohjelman asentamista ja siihen kirjautumista.

        


       KTS:n julkaisusarjassa on ilmestynyt uusi teos, Keijo Karvosen väitöskirja Julistajasta kuuntelijaksi. Irja Kilpeläinen suomalaisen sairaalasielunhoidon uudistajana 1960–1969. 272 s.

        

       TM Keijo Karvonen toimii sairaalapastorina. Hän on myös työnohjaaja ja työyhteisön kehittäjä. Karvonen väittelee tohtoriksi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 23.4.2021.

       Teoksen voi tilata Tiedekirja-kirjakaupasta (30 € + postikulut, 25% alennus KTS:n jäsenille) tai noutaa Joensuusta, KTS:n sihteeriltä.

       Lisätietoja: Keijo Karvonen: Julistajasta kuuntelijaksi. Irja Kilpeläinen suomalaisen sairaalasielunhoidon uudistajana 1960 - 1969 - Karjalan teologinen seura

        


       Tallenne 23.3. pidetystä etäyleisöillasta on katsottavissa Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=Y3kPHZboqZY 

        

       Verkkovälitteisessä yleisöillassa luennoi TT Suvi-Maria Saarelainen aiheesta "Ikääntyvien kokemus elämän merkityksellisyydestä". Tilaisuuden johti KTS:n varapuheenjohtaja, yliopistotutkija Heta Hurskainen.

        


       Karjalan teologisen seuran etäyleisöilta ti 23.3. klo 18.00 Zoom-sovelluksessa. Tilaisuudessa luennoi yliopistonlehtori, TT Suvi-Maria Saarelainen aiheesta "Ikääntyvien kokemus elämän merkityksellisyydestä".

        

       LINKKI TILAISUUTEEN: https://uef.zoom.us/j/67782432043 

        

       Yleisöilta tallennetaan ja julkaistaan myöhemmin julkisena. Luettehan mm. tämän vuoksi seuraavan informaation ja ohjeet ennen osallistumista:

       • Tietokoneella voi osallistua yleisöiltaan linkin kautta ilman Zoom-ohjelman asentamista tai ohjelmaan kirjautumista. Tämä onnistuu napsauttamalla linkkiä, josta avautuu uusi ikkuna ruudulle. Ikkunan alalaidassa on pienellä fontilla vaihtoehto ”Having issues with Zoom Client? Join from your browser”. Napsauttakaa sitä. Seuraavaksi teitä pyydetään kirjoittamaan nimenne, jolla osallistutte yleisötilaisuuteen. Anonymisoikaa nimenne, jos ette toivo sen tallentuvan videolle, tai ette toivo muiden osallistujien näkevät sitä. (Jos olette aiemmin käyttäneet Zoomia, järjestelmä saattaa kirjata teidät automaattisesti yleisötilaisuuteen sillä nimellä, jota olette aiemmin käyttäneet.) Seuraavaksi pyydetään vahvistamaan pienellä kuvatehtävällä, ettei järjestelmään pyri kirjautumaan robotti. Kuvatehtävän tehtyänne pääsette osallistumaan yleisötilaisuuteen napsauttamalla kuvaketta ”join”, ja hyväksymällä Zoomin käyttö- ja tietosuojaselosteen.
       • Puhelimella tai tabletilla osallistuminen edellyttänee Zoom-ohjelman asentamista ja siihen kirjautumista.
       • Luennoitsijalle voi lähettää kysymyksiä Zoomin chatissa kirjallisesti. Kysymykset näkyvät kaikille tilaisuuteen osallistuville. Yleisötilaisuudessa ei harmillisetsi ole mahdollisuutta kysymysten esittämiseen videon tai puheen kautta.
       • Yleisötilaisuuden tallenteella saattaa näkyä nimi, jolla osallistutte luennolle. Osallistumalla yleisötilaisuuteen hyväksytte tämän.

        


       Tallenteet 4.2., 19.11. ja 29.10. pidetyistä yleisöilloista on katsottavissa Youtubessa

        

       Tallenteet 4.2., 19.11. ja 29.10. pidetyistä Karjalan teologisen seuran yleisöilloista on katsottavissa Youtubessa: https://www.youtube.com/channel/UCYW_RF5sGXSOmvxsCk5EqGA. Tilaisuuksissa ovat luennoineet TT Aarne Ylä-Jussila (4.2.), yliopistonlehtori, TT Sini Mikkola (19.11.) ja tutkijatohtori, TT Laura Kallatsa (29.10.).

        


       Karjalan teologisen seuran etäyleisöilta to 4.2.2021 klo 18.00 Zoom-sovelluksessa. Tilaisuudessa luennoi TT Aarne Ylä-Jussila aiheesta ”Itä-Karjalan sotilashallinnon kirkollinen nuorisotyö 1941–1944”.

       Tilaisuus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteistä tutkitun tiedon teemavuotta 2021, ja se on kaikille avoin. #tutkituntiedonteemavuosi

       LINKKI TILAISUUTEEN: https://uef.zoom.us/j/67372540240

       Yleisöilta tallennetaan ja julkaistaan myöhemmin julkisena. Luettehan mm. tämän vuoksi seuraavan informaation ja ohjeet ennen osallistumista:

       • Tietokoneella voi osallistua yleisöiltaan linkin kautta ilman Zoom-ohjelman asentamista tai ohjelmaan kirjautumista. Tämä onnistuu napsauttamalla linkkiä, josta avautuu uusi ikkuna ruudulle. Ikkunan alalaidassa on pienellä fontilla vaihtoehto ”Having issues with Zoom Client? Join from your browser”. Napsauttakaa sitä. Seuraavaksi teitä pyydetään kirjoittamaan nimenne, jolla osallistutte yleisötilaisuuteen. Anonymisoikaa nimenne, jos ette toivo sen tallentuvan videolle, tai ette toivo muiden osallistujien näkevät sitä. (Jos olette aiemmin käyttäneet Zoomia, järjestelmä saattaa kirjata teidät automaattisesti yleisötilaisuuteen sillä nimellä, jota olette aiemmin käyttäneet.) Seuraavaksi pyydetään vahvistamaan pienellä kuvatehtävällä, ettei järjestelmään pyri kirjautumaan robotti. Kuvatehtävän tehtyänne pääsette osallistumaan yleisötilaisuuteen napsauttamalla kuvaketta ”join”, ja hyväksymällä Zoomin käyttö- ja tietosuojaselosteen.
       • Puhelimella tai tabletilla osallistuminen edellyttänee Zoom-ohjelman asentamista ja siihen kirjautumista.
       • Luennoitsijalle voi lähettää kysymyksiä Zoomin chatissa kirjallisesti. Verkkoluennon luennoitsija, juontaja ja hallinnoijat näkevät kysymyksenne. Yleisötilaisuudessa ei harmillisetsi ole mahdollisuutta kysymysten esittämiseen videon tai puheen kautta.
       • Yleisötilaisuuden tallenteella saattaa näkyä nimi, jolla osallistutte luennolle. Osallistumalla yleisötilaisuuteen hyväksytte tämän.
         

       KTS:n tämän kevään yleisöillat ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteistä tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

       Teemavuoden tavoitteena on muun muassa tehdä tunnetuksi tutkitun tiedon lähteitä, kuten uutta tutkimustietoa. Avoimet ja kaikille kiinnostuneille suunnatut yleisöillat palvelevat uusimman teologisen tutkimustiedon saavutettavuuden edistämistä.

        


       Karjalan teologinen seura julkaisi viime viikolla dosentti Jouko Kiiskin juhlakirjan Uskonto, perhe ja hyvinvointi. Tänään KTS:llä on ollut kunnia julkaista toinen syyslukukaudelle suunniteltu julkaisu, nimittäin: 

       Pappi, opettaja, parantaja. Isä Jarmo Hakkaraisen juhlakirja. Toimittaneet Talvikki Ahonen, Pekka Metso ja Juha Riikonen. Karjalan teologisen seuran julkaisuja 4. Joensuu 2020. 192 s. 

        

       Elämäntyönsä pappina ortodoksisessa kirkossa ja opettajana teologikoulutuksessa tehnyt Jarmo Hakkarainen tunnetaan laajasta kirjallisesta tuotannostaan ja terapeuttisesta teologiastaan.

       Isä Jarmon juhlakirjaan on koottu hänen työtoveriensa ja oppilaidensa tutkimus- ja katsausartikkeleita sekä henkilökohtaisia puheenvuoroja. Niiden kirjossa peilautuu Hakkaraisen syvä näkemys kristinuskosta, historiasta, kulttuurista ja taiteesta.

       Juhlakirja on saatavana 

       Hinta on 25 € + mahdolliset postikulut.

       Tiedekirjasta 25 %:n alennus KTS:n jäsenille.

       Alennus ei koske KTS:ltä tilattuja teoksia.

       Lisätietoja: Jarmo Hakkarainen – Pappi, opettaja, parantaja. Isä Jarmo Hakkaraisen juhlakirja - Karjalan teologinen seura


       Uusi teos Karjalan teologisen seuran julkaisusarjassa: 

        

       Uskonto, perhe ja hyvinvointi. Juhlakirja dosentti Jouko Kiiskin täyttäessä 65 vuotta 8.12.2020. Toim. Laura Kallatsa, Pekka Metso, Mari Parkkinen & Kati Tervo-Niemelä. Karjalan teologisen seuran julkaisuja 5. Kuopio 2020. 248 s.   

        

       Jouko Kiiski on toiminut pitkään käytännöllisen teologian opettajana Joensuun, sittemmin
       Itä-Suomen yliopistossa. Hänet tunnetaan erityisesti sielunhoidon ja parisuhteiden
       tutkijana.

       Kiiskin juhlakirjaan sisältyy yhteensä 12 artikkelia. Niissä käsitellään
       uskonnollista sosialisaatiota ja vähemmistöasemaa, seksuaalietiikkaa, elämän kriisejä
       sekä kuolemaa ja surua. Lisäksi kirjassa paneudutaan käytännölliseen teologiaan
       oppiaineena sekä työelämään liittyviin kysymyksiin

       Juhlakirja on saatavana tammikuusta 2021 alkaen

       Hinta on 25 € + mahdolliset postikulut.

       Tiedekirjasta 25 %:n alennus KTS:n jäsenille.

       Alennus ei koske KTS:ltä tilattuja teoksia.

       Lisätietoja: Jouko Kiiski – Uskonto, perhe ja hyvinvointi - Karjalan teologinen seura


       Tervetuloa Karjalan teologisen seuran ja Itä-Suomen yliopiston teologian osaston yhteistyössä järjestämään webinaariin Uskonto, perhe ja hyvinvointi to 3.12.2020 klo 13.00 – 16.00. 

        

       Luettehan seuraavan informaation ja ohjeet ennen osallistumista:

       • Tietokoneella voi osallistua luennolle linkin kautta ilman Zoom-ohjelman asentamista tai ohjelmaan kirjautumista. Tämä onnistuu napsauttamalla linkkiä, josta avautuu uusi ikkuna ruudulle. Ikkunan alalaidassa on pienellä fontilla vaihtoehto ”Having issues with Zoom Client? Join from your browser”. Napsauttakaa sitä. Seuraavaksi teitä pyydetään kirjoittamaan nimenne, jolla osallistutte luennolle. Anonymisoikaa nimenne, jos ette toivo muiden osallistujien näkevät sitä. (Jos olette aiemmin käyttäneet Zoomia, järjestelmä saattaa kirjata teidät automaattisesti luennolle sillä nimellä, jota olette aiemmin käyttäneet.) Seuraavaksi pyydetään vahvistamaan pienellä kuvatehtävällä, ettei järjestelmään pyri kirjautumaan robotti. Kuvatehtävän tehtyänne pääsette osallistumaan luennolle napsauttamalla kuvaketta ”join”, ja hyväksymällä Zoomin käyttö- ja tietosuojaselosteen.
       • Puhelimella tai tabletilla osallistuminen edellyttänee Zoom-ohjelman asentamista ja siihen kirjautumista.
       • Luennoitsijoille voi lähettää kysymyksiä Zoomin chatissa kirjallisesti. Kysymykset näkyvät kaikille verkkoluentoon osallistuville. Webinaarissa ei harmillisesti ole mahdollisuutta kysymysten esittämiseen suusanallisesti.

       Tervetuloa Karjalan teologisen seuran verkkoluennolle to 19.11. klo 18.00

        

       Luento tallennetaan ja julkaistaan myöhemmin julkisena. Luettehan mm. tämän vuoksi seuraavan informaation ja ohjeet ennen osallistumista:

       • Tietokoneella voi osallistua luennolle linkin kautta ilman Zoom-ohjelman asentamista tai ohjelmaan kirjautumista. Tämä onnistuu napsauttamalla linkkiä, josta avautuu uusi ikkuna ruudulle. Ikkunan alalaidassa on pienellä fontilla vaihtoehto ”Having issues with Zoom Client? Join from your browser”. Napsauttakaa sitä. Seuraavaksi teitä pyydetään kirjoittamaan nimenne, jolla osallistutte luennolle. Anonymisoikaa nimenne, jos ette toivo sen tallentuvan videolle, tai ette toivo muiden osallistujien näkevät sitä. (Jos olette aiemmin käyttäneet Zoomia, järjestelmä saattaa kirjata teidät automaattisesti luennolle sillä nimellä, jota olette aiemmin käyttäneet.) Seuraavaksi pyydetään vahvistamaan pienellä kuvatehtävällä, ettei järjestelmään pyri kirjautumaan robotti. Kuvatehtävän tehtyänne pääsette osallistumaan luennolle napsauttamalla kuvaketta ”join”, ja hyväksymällä Zoomin käyttö- ja tietosuojaselosteen.
       • Puhelimella tai tabletilla osallistuminen edellyttänee Zoom-ohjelman asentamista ja siihen kirjautumista.
       • Luennoitsijalle voi lähettää kysymyksiä Zoomin chatissa kirjallisesti. Kysymykset näkyvät kaikille verkkoluentoon osallistuville. Luennolla ei harmillisesti ole mahdollisuutta kysymysten esittämiseen suusanallisesti.
       • Verkkoluennon tallenteella saattaa näkyä nimi, jolla osallistutte luennolle. Osallistumalla hyväksytte tämän.

        

       Tallenne 29.10. pidetystä verkkoluennosta on katsottavissa Youtubessa

        

       Tallenne 29.10.2020 pidetystä Karjalan teologisen seuran verkkoluennosta on katsottavissa Youtubessa: https://youtu.be/MFv9BgNfLOI .

       Verkkovälitteisessä yleisötilaisuudessa alusti projektitutkija, TT Laura Kallatsa aiheesta Vihkiäkö vai ei? Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Tilaisuuden johti KTS:n puheenjohtaja, apulaisprofessori Pekka Metso, ja yleisökysymykset esitti yliopistotutkija Heta Hurskainen.


        

       Webinaari: Uskonto, perhe ja hyvinvointi to 3.12.2020 klo 13–16


       Karjalan teologisen seuran ja Itä-Suomen yliopiston teologian osaston yhteistyössä järjestämä webinaari to 3.12.2020 klo 13–16 Zoom-verkkosovelluksessa. Webinaarin esitelmät perustuvat ajankohtaisiin/tuoreisiin tutkimuksiin.


       OHJELMA:

       Avaussanat: Laura Kallatsa & Pekka Metso

       TT Suvi-Maria Saarelainen:
       Nuoret elämän haasteiden keskellä. Ihmissuhteet elämän merkityksellisyyden tukena vai horjuttajina?

       Professori Auli Vähäkangas:
       Leskimiesten kokemukset puolison hautajaisista ja surusta

       TAUKO

       TM Mari Parkkinen:
       Uskonnollinen sosialisaatio palestiinalaiskristityissä perheissä

       TT Teemu Ratinen:
       Kohti kasvua. Kirkon perheneuvontatyö ja kirkon perhe- ja seksuaalieettisen opetuksen muutos

       Päätössanat: Pekka Metso

       Webinaariin pääsee osallistumaan linkin välityksellä. Linkki julkaistaan Karjalan teologisen seuran koti- ja facebook-sivuilla päivää ennen etätilaisuutta. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!


        

       Tervetuloa Karjalan teologisen seuran verkkoluennolle to 29.10. klo 18.00

        

       Luento tallennetaan ja julkaistaan myöhemmin julkisena. Luettehan mm. tämän vuoksi seuraavan informaation ja ohjeet ennen osallistumista:

       • Tietokoneella voi osallistua luennolle linkin kautta ilman Zoom-ohjelman asentamista tai ohjelmaan kirjautumista. Tämä onnistuu napsauttamalla linkkiä, josta avautuu uusi ikkuna ruudulle. Ikkunan alalaidassa on pienellä fontilla vaihtoehto ”Having issues with Zoom Client? Join from your browser”. Napsauttakaa sitä. Seuraavaksi teitä pyydetään kirjoittamaan nimenne, jolla osallistutte luennolle. Anonymisoikaa nimenne, jos ette toivo sen tallentuvan videolle, tai ette toivo muiden osallistujien näkevät sitä. (Jos olette aiemmin käyttäneet Zoomia, järjestelmä saattaa kirjata teidät automaattisesti luennolle sillä nimellä, jota olette aiemmin käyttäneet.) Seuraavaksi pyydetään vahvistamaan pienellä kuvatehtävällä, ettei järjestelmään pyri kirjautumaan robotti. Kuvatehtävän tehtyänne pääsette osallistumaan luennolle napsauttamalla kuvaketta ”join”, ja hyväksymällä Zoomin käyttö- ja tietosuojaselosteen.
       • Puhelimella tai tabletilla osallistuminen edellyttänee Zoom-ohjelman asentamista ja siihen kirjautumista.
       • Luennoitsijalle voi lähettää kysymyksiä Zoomin chatissa kirjallisesti. Verkkoluennon luennoitsija, juontaja ja hallinnoijat näkevät kysymyksenne. Luennolla ei harmillisetsi ole mahdollisuutta kysymysten esittämiseen videon tai puheen kautta.
       • Verkkoluennon tallenteella saattaa näkyä nimi, jolla osallistutte luennolle. Osallistumalla verkkoluennolle hyväksytte tämän.

        

       Syksyn yleisötilaisuudet järjestetään Internetissä verkkoluentoina

        

       Karjalan teologinen seura (KTS) järjestää syksyn yleisötilaisuudet Internetissä, Zoom-etäkokousohjelmistossa. Verkkoluentoihin pääsee osallistumaan linkin välityksellä, joka julkaistaan KTS:n koti- ja facebook-sivuilla päivää ennen etätilaisuutta. Lisäksi verkkoluennot tallennetaan. Tarkemmat ohjeet verkkoluennolle osallistumisesta kerrotaan tuonnempana.

       Ensimmäinen verkkoluento pidetään to 29.10.2020 klo 18.00, jolloin projektitutkija, TT Laura Kallatsa alustaa aiheesta Vihkiäkö vai ei? Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta. 

       Toinen verkkoluento pidetään to 19.11.2020 klo 18.00, jolloin yliopistonlehtori, TT Sini Mikkola alustaa aiheesta Reformaatio kirjeiden välityksellä – Kirjeenvaihto, vallankäyttö ja Martin Lutherin naisverkostot.

       Tervetuloa!


        

       Fides Ostiensiksen työryhmä järjestää Ihmisen kohtaamisen teologiaa -seminaarin Pari muuttujaa - Ihmisen kohtaamisen muutos 22. - 23.10.2020

        

       Itä-Suomen yliopiston teologian ainejärjestön Fides Ostiensiksen työryhmä järjestää Ihmisen kohtaamisen teologiaa -seminaarin "Pari muuttujaa - Ihmisen kohtaamisen muutos" 22. - 23.10.2020. KTS ja Itä-Suomen yliopiston Teologian osasto ovat seminaarin yhteistyötahoja. Ohessa on linkki tapahtuman infosivulle: https://www.facebook.com/events/312954290129488/

        


        

       Karjalan teologisen seuran vuosikokouksen päätöksiä 16.6.2020

       Karjalan teologisen seuran (KTS) puheenjohtajana vuonna 2020 jatkaa apulaisprofessori Pekka Metso.

       Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2020–2021 valittiin hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja teologian maisteri Tuomas Kallonen. Varajäseniksi vuodeksi 2020 valittiin kirkkoherra, oikeustieteen tohtori Jari Uimonen ja teologian kandidaatti Asser Spoof.

       Lisäksi hallitukseen kuuluvat teologian tohtorit Heta Hurskainen ja Harri Koskela sekä kaksi teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajaa.

        


        

       Onnittele isä Jarmo Hakkaraista Tabula gratulatoriassa

        

       Karjalan teologinen seura (KTS) julkaisee syksyllä 2020 Itä-Suomen yliopiston teologian osaston pitkäaikaisen opettajan, lehtori, rovasti Jarmo Hakkaraisen elämäntyötä kunnioittavan juhlakirjan Pappi, opettaja, parantaja. Isä Jarmo Hakkaraisen juhlakirja

       Voitte onnitella isä Jarmoa osallistumalla juhlakirjan onnittelijoiden luetteloon, Tabula gratulatoriaan. Siihen saavat nimensä kaikki juhlakirjan tilaajat, jotka näin voivat muistaa isä Jarmon elämäntyötä. Onnittelu Tabulassa maksaa yhteisöille – esimerkiksi seurakunnille – 60 euroa, perustutkintoa suorittaville opiskelijoille 20 ja muille 30 euroa. Hintaan sisältyy tarvittaessa postimaksu.

       Liitteenä olevassa kirjeessä on lisätietoa kirjasta sekä ohjeet onnitteluun ja kirjan tilaamiseen. Kirjeen ovat laatineet KTS:n puheenjohtaja, julkaisusihteeri ja juhlakirjan toimittajat. Kirjeen voitte lukea tästä.

       Juhlakirja julkistetaan tilaisuudessa, johon KTS kutsuu kaikki kirjan tilanneet. Tilaisuuden ajankohta ei nykyisessä koronatilanteessa ole vielä selvillä, mutta on ymmärrettävin varauksin ensi syksynä.  

       Voitte myös halutessanne siirtyä tilaamaan juhlakirjan tästä linkistä tai kirjoittamalla selaimeen https://elomake.uef.fi/lomakkeet/26139/lomake.html. Tarkistattehan onnittelu- ja tilausohjeet edellä olevasta kirjeestä.

        


        

       Vuosikokous ti 16.6.2020 klo 17.00

        

       Karjalan teologisen seuran vuosikokous pidetään tiistaina 16.6.2020 klo 17.00 alkaen Joensuun evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntakeskuksessa osoitteessa Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu.

        


        

       Vuosikokouksen ajankohta on SIIRRETTY ja yleisöilta 21.4. on PERUTTU

        

       Koronaviruksen torjunnan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia Karjalan teologisen seuran vuosikokous 21.4. on siirretty. Uudesta vuosikokouksen ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Yleisöilta 21.4. on peruttu.

        


        

       Yleisöilta ti 17.3.2020 on PERUTTU 

        

       Karjalan teologisen seuran yleisöilta ti 17.3.2020 on valitettavasti PERUTTU koronavirustilanteen varotoimiin liittyvien kokoontumisrajoitusten takia. Seuraavasta yleisöillasta ilmoitetaan tuonnempana.

        


        

       Maailma-symposiumin alustuksia nyt arkistossa

        

       Arkistosta löytyy nyt osa Maailma-symposiumin alustuksista. 

       Maailma-symposiumi 10. - 11.2.2020

        


       Kiitos kaikille Ihminen-symposiumiin osallistuneille!

       Tapahtumia

       Ei tapahtumia


       Seuraa Karjalan teologista seuraa myös facebookissatwitterissä ja youtubessa:


       YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
       Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.