KARJALAN TEOLOGINEN SEURA

Karjalan teologinen seura (KTS) on perustettu Joensuussa keväällä 2003.Yhdistyksen tarkoitus on:

  • tarjota ekumeeninen keskustelufoorumi itäsuomalaiselle teologikunnalle ajankohtaisista teologisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä
  • tukea jäsenkuntansa teologista asiantuntemusta ja harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
  • tukea ja edistää teologista tutkimusta ja teologian opiskelijoiden harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
  • rakentaa yhteyksiä eri kirkkokuntien teologien kesken
  • rakentaa yhteyksiä yliopiston, seurakunnan ja koululaitoksen piirissä tai muilla yhteiskunnan sektoreilla toimivien teologien kesken
  • osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoamalla siihen teologisia näkökulmia

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää:

  • esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä teologisia symposiumeja
  • koulutusta
  • tutustumismatkoja ja opintoretkiä

 

Yhdistys toimii yhteistyössä teologista opetusta antavien laitosten ja alueella toimivien seurakuntien kanssa. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita teologit ja teologiasta kiinnostuneet henkilöt sekä yhteisöt.

 

Uutisia

 

Hannu Mustakallion emerituskirja 2019 "Kaikki me olemme jostakin kotoisin"

 

Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian professori Hannu Mustakallio siirtyy emeritukseksi 28.2.2019. Hän on koonnut eri yhteyksissä pitämiään puheita ja julkaisemiaan artikkeleita kokonaisuudeksi, joka julkaistaan juhlapäivän kunniaksi.

Kirjan julkaisee Karjalan teologinen seura, jonka toimintaa se myös dokumentoi. Kirjan sisällysluettelo löytyy tästä.

Kirjan tarkempi esittely löytyy julkaisutoiminnasta.

Teoksen hinta on 35 e (sisältää tarvittaessa postimaksun), yhteisöiltä 60 e (sisältää tarvittaessa postimaksun) ja perustutkintoa suorittavilta opiskelijoilta 20 e (nouto yliopistolta). Maksu suoritetaan tilauksen yhteydessä Karjalan teologisen seuran tilille FI49 5770 0520 1390 53. Maksusuorituksen viestikenttään tulee merkitä "Mustakallio 2019” ja tilaajan nimi.

Linkki tilauslomakkeeseen: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/21391/lomake.html

Kirjan tilaukset tulee tehdä 21.1.2019 mennessä.

 

Kirja julkistetaan ja on jaossa Hannun emeritusjuhlassa, joka alkaa torstaina 28.2.2019 klo 13 teologian osaston salissa AT100. Juhlaan ovat kaikki halukkaat lämpimästi tervetulleita!

 


Yleisöilta "Tiede ja usko – kaksi kieltä, yksi todellisuus?" löytyy nyt youtubesta

21.11. järjestetty yleisöilta on nyt katsottavissa VeritasForumFinlandin youtube-kanavalta. Avaruustähtitieteen professori emeritus Esko Valtaoja ja Kuopion hiippakunnan piispa, dosentti Jari Jolkkonen keskustelivat aiheesta "Usko ja tiede – kaksi kieltä, yksi todellisuus?"

Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=CXOkTo7GF0Y

Video löytyy myös arkistosta.

 


Avioliittoseminaarin alustuksia nyt arkistossa

Arkistosta löytyy nyt avioliittoseminaarin alustuksia PowerPoint-dioina ja käsikirjoituksina.

Avioliittoseminaari 17.10.2018

 


Jari Jolkkosen alustus "Tiede ja usko – kaksi kieltä, yksi todellisuus?" nyt arkistossa

Arkistosta löytyy nyt Jari Jolkkosen alustus Tiede ja usko - kaksi kieltä, yksi todellisuus. 

Tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja ja Kuopion piispa, dosentti Jari Jolkkonen keskustelivat Veritas Forum -tilaisuudessa 21.11.2018 siitä, onko olemassa uskon kieli, joka tavoittaa todellisuuden, jota tiede ei voi tavoittaa.

Tiede ja usko – kaksi kieltä, yksi todellisuus?

 


KTS:n kirjalahjakortti Nicholas Grigoriadisille

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Pistis-päivän
yhteydessä 31.10.2018 ortodoksista teologiaa teologilinjalla opiskelevalle Nicholas
Grigoriadisille.

Nicholas on perustelujen mukaan aktiivinen aamiais- ja päivällispöydän keskustelun
avaaja. Hän on ollut erittäin aktiivinen järjestämään ohjelmaa ortodoksisen
seminaarin yhteisöllisiin juhliin. Näitä ovat olleet seminaarin avajaiset, Johannes
Teologin päivä ja päättäjäiset etenkin silloin, kun tehtävään ei ole ilmoittautunut
muita innokkaita.

Nicholas on aina kirkossa jumalanpalveluksissa ja tuuraa usein palvelusvuoroissa,
oli sitten kyse kanttoroinnista, lukijavuorosta tai ponomarina toimimisesta. Hän on
myös toiminut vastuullisesti ipodiakonin tehtävissä piispallisissa
jumalanpalveluksissa ja perehdyttänyt muita tähän tehtävään. Hänen opintonsa ovat
edenneet selkeästi ja hyvin.

KTS:n kirjalahjakortin arvo on 250 euroa. Se jaetaan molempien teologian
opiskelijoiden ainejärjestöjen Fides Ostiensiksen ja Pistiksen vuosijuhlien
yhteydessä.

 


KTS:n kirjalahjakortti Jani Kaaresalolle

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Fides-päivän iltajuhlassa 20.4.2018 läntistä teologiaa opiskelevalle Jani Kaaresalolle.

Jani on perustelujen mukaan toiminut Fideksen hallituksessa ja tuutorina sekä ollut aktiivinen auttaja aina kun ollaan sellaista tarvittu, muun muassa KTS:n symposiumeissa ja Fideksen tapahtumissa. Jani valmistuu kuluvana keväänä ja on suorittanut opintonsa ajallaan kaiken aktiivityön lisäksi.

KTS on jatkuvasti nostanut kirjalahjakortin arvoa, joka tällä kertaa oli 250 euroa.

 


Valta-symposiumin alustuksia nyt arkistossa

Arkistosta löytyy nyt pääosa Valta-symposiumin alustuksista käsikirjoituksina, tiivistelminä tai PowerPoint-dioina.

Valta-symposiumi 12.-13.2.2018

 


KTS:n kirjalahjakortti Päivi Romppaiselle

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Pistis-päivän yhteydessä 11.10.2017 ortodoksista teologiaa (kirkkomusiikkia) opiskelevalle Päivi Romppaselle.

Päivi on perustelujen mukaan kärsivällinen ja lempeä sovittelija potentiaalisissa ristiriitatilanteissa opiskelijoiden välillä myös pitkän päivän jälkeen. Hän on aktiivisesti mukana tapahtumissa ja jumalanpalveluksissa.

Päivi on aina auttamassa ihmisiä, jotka tuntevat olevansa "pihalla" tai turhautuneita. Hän myös hoitaa kanttorivuoronsa jumalanpalveluksissa tunnollisesti ja valmistelee muutaman tunnin etukäteen, vaikka myös hänen lapsensa vievät paljon aikaa opiskelulta.

KTS:n kirjalahjakortin arvo on 200 euroa. Onneksi olkoon!

 


KTS:n kirjalahjakortti Katja Räsänen-Vesalalle

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Fides-päivän iltajuhlassa 26.4.2017 läntistä teologiaa opiskelevalle Katja Räsänen-Vesalalle. Katja on perustelujen mukaan antanut luovaa ja ammatillista osaamistaan sekä aikaansa monipuolisesti eri tahojen käyttöön. Hän on luotettava ja rehti vastuunkantaja, jolta ideat eivät lopu. Sen lisäksi Katja on aina valmis talkoilemaan ja siirtämään hiljaista tietoa uusille teologisukupolville.

KTS on jatkuvasti nostanut kirjalahjakortin arvoa, joka tällä kertaa oli 200 euroa.

 


Karjalan teologisen seuran vuosikokouksen päätöksiä 28.3.2017

 

Karjalan teologinen seura piti vuosikokouksensa 28.3.2017. Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 edelleen professori Hannu Mustakallion.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet teologian tohtori Kati Kemppainen ja professori Jouko Kiiski valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen varajäseniksi valittiin kirkkoherra Ville Ojala ja pastori Salla Romo.

Lisäksi hallitukseen kuuluvat hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja yliopistotutkija Pekka Metso sekä kaksi teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajaa.

 


Tapahtumia

Ei tapahtumia

Hannu Mustakallion emerituskirja 2019 "Kaikki me olemme jostakin kotoisin"

Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian professori Hannu Mustakallio siirtyy emeritukseksi 28.2.2019. Hän on koonnut eri yhteyksissä pitämiään puheita ja julkaisemiaan artikkeleita kokonaisuudeksi, joka julkaistaan juhlapäivän kunniaksi.

Lisätietoja ja linkin tilauslomakkeeseen löydät tästä.


Seuraa Karjalan teologista seuraa myös facebookissa:

https://www.facebook.com/Karjalanteolseura/