KARJALAN TEOLOGINEN SEURA

Karjalan teologinen seura (KTS) on perustettu Joensuussa keväällä 2003.Yhdistyksen tarkoitus on:

  • tarjota ekumeeninen keskustelufoorumi itäsuomalaiselle teologikunnalle ajankohtaisista teologisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä
  • tukea jäsenkuntansa teologista asiantuntemusta ja harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
  • tukea ja edistää teologista tutkimusta ja teologian opiskelijoiden harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
  • rakentaa yhteyksiä eri kirkkokuntien teologien kesken
  • rakentaa yhteyksiä yliopiston, seurakunnan ja koululaitoksen piirissä tai muilla yhteiskunnan sektoreilla toimivien teologien kesken
  • osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoamalla siihen teologisia näkökulmia

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää:

  • esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä teologisia symposiumeja
  • koulutusta
  • tutustumismatkoja ja opintoretkiä

 

Yhdistys toimii yhteistyössä teologista opetusta antavien laitosten ja alueella toimivien seurakuntien kanssa. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita teologit ja teologiasta kiinnostuneet henkilöt sekä yhteisöt.

Uutisia

 


Karjalan teologisen seuran vuosikokouksen päätöksiä 28.3.2017

 

Karjalan teologinen seura piti vuosikokouksensa 28.3.2017. Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 edelleen professori Hannu Mustakallion.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet teologian tohtori Kati Kemppainen ja professori Jouko Kiiski valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen varajäseniksi valittiin kirkkoherra Ville Ojala ja pastori Salla Romo.

Lisäksi hallitukseen kuuluvat hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja yliopistotutkija Pekka Metso sekä kaksi teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajaa.

 


Parisuhde- ja perhekysymysten seminaari Joensuussa 8.12.2016

 

Seminaari on yliopistonlehtori Jouko Kiiskin 60-vuotisjuhlaseminaari.
Järjestäjät: Itä-Suomen yliopiston teologian osasto ja Karjalan teologinen seura
Paikka: Agora-rakennus, sali AT 100

 

9.00–10.35     Seminaarin avaus: osastonjohtaja professori Matti Kotiranta

Professori Paavo Kettunen: Parisuhteessa ja sen purkautumisesta koettu häpeä

Yliopisto-opettaja Maria Buchert: Teologian opiskelija, urasuunnittelu ja muuttuva perhe

10.50–12.10  Yliopistotutkija Pekka Metso: Ekumeenisen perheasetelman ja vähemmistöaseman vaikutus ortodoksiseen

uskontokasvatukseen

Professori Serafim Seppälä: Maskuliinisen ja feminiinisen yhtymisen mystiikkaa ja metafysiikkaa juutalaisuudessa

 

12.10–13.10    Lounastauko

 

13.10–14.30     TT Harri Koskela: Lapsen menetyksen vaikutukset perhedynamiikkaan ja vanhemman sosiaalisiin suhteisiin

TT Hanna Ranssi-Matikainen: Vertaistuen merkitys parisuhdekriisin käsittelyssä

14.30–15.00    Kahvitauko

15.00–16.30     Yliopistonlehtori Vesa Hirvonen: Samaa sukupuolta olevien avioliitto luterilaisen teologian näkökulmasta

Yliopistonlehtori Jouko Kiiski: Avioeroon liittyvät eettiset kysymykset

          Seminaarin päätös: KTS:n puheenjohtaja professori Hannu Mustakallio

 


19.10.2016

 

KTS:n kirjalahjakortti Markus Hänniselle

 

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Pistis-päivän iltajuhlassa 19.10.2016 ortodoksista teologiaa (kirkkomusiikkia) opiskelevalle Markus Hänniselle. Markus on perustelujen mukaan innokas ja aktiivinen toimija opiskelijayhteisössä. Hän on toiminut useita vuosia ainejärjestö Pistiksen hallituksessa ja opiskelijakuoron puheenjohtajana sekä ollut aktiivinen ortodoksisen opiskelijaliiton toiminnassa. Markus Hänninen on positiivinen, avulias ja myönteinen ja aina mukana järjestämässä ohjelmaa, kun sitä jonnekin tarvitaan.

 


Tapahtumia

Ei tapahtumia