KARJALAN TEOLOGINEN SEURA

Karjalan teologinen seura (KTS) on perustettu Joensuussa keväällä 2003.Yhdistyksen tarkoitus on:

 • tarjota ekumeeninen keskustelufoorumi itäsuomalaiselle teologikunnalle ajankohtaisista teologisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä
 • tukea jäsenkuntansa teologista asiantuntemusta ja harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
 • tukea ja edistää teologista tutkimusta ja teologian opiskelijoiden harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
 • rakentaa yhteyksiä eri kirkkokuntien teologien kesken
 • rakentaa yhteyksiä yliopiston, seurakunnan ja koululaitoksen piirissä tai muilla yhteiskunnan sektoreilla toimivien teologien kesken
 • osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoamalla siihen teologisia näkökulmia

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää:

 • esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä teologisia symposiumeja
 • koulutusta
 • tutustumismatkoja ja opintoretkiä

 

Yhdistys toimii yhteistyössä teologista opetusta antavien laitosten ja alueella toimivien seurakuntien kanssa. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita teologit ja teologiasta kiinnostuneet henkilöt sekä yhteisöt.

Uutisia

 

Parisuhde- ja perhekysymysten seminaari Joensuussa 8.12.2016

 

Seminaari on yliopistonlehtori Jouko Kiiskin 60-vuotisjuhlaseminaari.
Järjestäjät: Itä-Suomen yliopiston teologian osasto ja Karjalan teologinen seura
Paikka: Agora-rakennus, sali AT 100

 

9.00–10.35     Seminaarin avaus: osastonjohtaja professori Matti Kotiranta

Professori Paavo Kettunen: Parisuhteessa ja sen purkautumisesta koettu häpeä

Yliopisto-opettaja Maria Buchert: Teologian opiskelija, urasuunnittelu ja muuttuva perhe

10.50–12.10  Yliopistotutkija Pekka Metso: Ekumeenisen perheasetelman ja vähemmistöaseman vaikutus ortodoksiseen

uskontokasvatukseen

Professori Serafim Seppälä: Maskuliinisen ja feminiinisen yhtymisen mystiikkaa ja metafysiikkaa juutalaisuudessa

 

12.10–13.10    Lounastauko

 

13.10–14.30     TT Harri Koskela: Lapsen menetyksen vaikutukset perhedynamiikkaan ja vanhemman sosiaalisiin suhteisiin

TT Hanna Ranssi-Matikainen: Vertaistuen merkitys parisuhdekriisin käsittelyssä

14.30–15.00    Kahvitauko

15.00–16.30     Yliopistonlehtori Vesa Hirvonen: Samaa sukupuolta olevien avioliitto luterilaisen teologian näkökulmasta

Yliopistonlehtori Jouko Kiiski: Avioeroon liittyvät eettiset kysymykset

          Seminaarin päätös: KTS:n puheenjohtaja professori Hannu Mustakallio

 


19.10.2016

 

KTS:n kirjalahjakortti Markus Hänniselle

 

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Pistis-päivän iltajuhlassa 19.10.2016 ortodoksista teologiaa (kirkkomusiikkia) opiskelevalle Markus Hänniselle. Markus on perustelujen mukaan innokas ja aktiivinen toimija opiskelijayhteisössä. Hän on toiminut useita vuosia ainejärjestö Pistiksen hallituksessa ja opiskelijakuoron puheenjohtajana sekä ollut aktiivinen ortodoksisen opiskelijaliiton toiminnassa. Markus Hänninen on positiivinen, avulias ja myönteinen ja aina mukana järjestämässä ohjelmaa, kun sitä jonnekin tarvitaan.

 


Karjalan teologisen seuran vuosikokouksen päätöksiä 19.4.2016

 

Karjalan teologinen seura piti vuosikokouksensa 19.4.2016. Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 edelleen professori Hannu Mustakallion.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja yliopistotutkija Pekka Metso valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen varajäseninä 2016 jatkavat kirkkoherra Ville Ojala ja pastori Hanne Janhonen.

Lisäksi hallitukseen kuuluvat teologian tohtori Kati Kemppainen ja yliopistonlehtori Jouko Kiiski sekä teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajat Sari Salonen ja Annamari Muikku.


15.4.2016

 

KTS:n kirjalahjakortti Jani Mäkitalolle

 

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Fides-päivän iltajuhlassa 13.4. Jani Mäkitalolle. Hän on perustelujen mukaan järjestötoiminta- aktiivi ja monen nuoremman opiskelijan opastaja teologian ja järjestöjuttujen saralla. Jani on intohimoinen kirkkohistorioitsija, joka jakaa tietojaan myös ympärilleen. Kun läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Fides Ostiensis täyttää vuoden päästä 20 vuotta, hän kirjoittaa gradunsa sen historiasta.


25.1.2016

 

Symposiumiin ilmoittautuneille

 

Symposiumi pidetään Aurora-rakennuksessa olevassa salissa AU 100, johon mahtuu 250 osanottajaa. Täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Varasalina on Carelia-rakennuksen sali C2, johon ohjelma välitetään videoitse. Lähetämme ilmoittautuneille varmistuksen, kumpaan saliin he mahtuvat.

Kahvitus (maanantaina klo 14.30 – 15, tiistaina klo 14.15 – 14.45) järjestetään molemmille ryhmille salin AU 100 vieressä ylhäällä olevassa aulassa.

Pyydämme osanottajilta ymmärrystä tilanteelle.


23.11.2015
 

KTS:lle uusi sihteeri


Karjalan teologisen seuran sihteerinä on 1.9.2013 lähtien toiminut TK Atte Hokkanen. Hänen seuraajakseen hallitus on valinnut teol. yo Katariina Kaupin. Katariina opiskelee teologiaa Joensuussa neljättä vuotta pääaineenaan eksegetiikka.

Toivotamme Katariinan lämpimästi tervetulleeksi näköalapaikalle. Samalla kiitämme Attea erinomaisesta paneutumisesta sihteerin tehtäviin. Vahdinvaihdos tapahtuu 1.12.2015. Samalla sihteerin sähköpostiosoite ja puhelinnumero (ktssihteeri@gmail.com, 044 055 3737) siirtyvät Atelta Katariinalle.


15.9.2015

 

Kuolema - teologinen symposiumi 15.-16.2.2016

 

Karjalan teologinen seura järjestää 15.-16.2.2016 Joensuussa jo perinteeksi muodostuneen teologisen symposiumin, jonka teemana tällä kertaa on Kuolema. Symposiumi on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, teologian opiskelijoille, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja opiskelijoille sekä kaikille muillekin aiheesta kiinnostuneille.

Maanantain 15.2. iltapäivän ohjelmasta vastaavat Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta ja teologian osasto ja sen aiheena on Ihmisen oikeus kuolla.

Symposiumissa käyttää puheenvuoroja tälläkin kertaa nimekäs asiantuntijajoukko. Mukana ovat muiden muassa:

 • emeritusarkkipiispa John Vikström,
 • piispa Jari Jolkkonen,
 • professori Paavo Kettunen,
 • professori Hannu Mustakallio,
 • TT Kati Kemppainen,
 • rovasti, TL, Matti-Pekka Virtaniemi,
   
 • Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve,
 • Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen,
 • lääkintöneuvos Matti Ketonen,
 • lääkintöneuvos Liisa Toppila,
 • osastoylilääkäri Kristiina Tyynelä-Korhonen,
 • tutkija Anja Tenkamo-Moisio,
   
 • johtaja (el.), rovasti Kirsti Aalto,
 • sairaalapastori Kati Häkkinen,
 • kirkkoherra (el.) TL Petri Karttunen,
 • kansanmuusikko Emilia Kallonen,
 • TL Tiina Juurela

Symposiumin ilmoittautumismaksu on 20 e.  Symposiumiin on kuitenkin vapaa pääsy:

-  Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla ja jatko-opiskelijoilla sekä henkilökunnalla,

-  KTS:n jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2015 jäsenmaksun,

-  jäsenmaksunsa maksaneiden KTS:n kannatusjäsenten (seurakuntien/tuomiokapitulien) työntekijöillä.


KTS:n jäsenyyttä voi hakea ilmoittamalla siitä seuran sihteerille (ktssihteeri@gmail.com).
Ks. tarkemmin www.karjalanteologinenseura.fi. Jäsenmaksu on 20 e henkilöjäseniltä ja 120 e kannattajajäseniltä, esimerkiksi seurakunnilta.

Symposiumin tarkat ohjelmatiedot ja juliste löytyvät symposiumi 2016 -välilehdeltä.
 

Tervetuloa!


14.4.2015

 

Professori Paavo Kettunen Karjalan teologisen seuran kunniajäseneksi


Karjalan teologinen seura (KTS) on vuosikokouksessaan 14. huhtikuuta kutsunut Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professorin Paavo Kettusen seuran kunniajäseneksi.

Perustelujen mukaan professori Kettunen on vaikuttanut Karjalan teologisen seuran perustamiseen ja toimintaan enemmän kuin kukaan muu. Hän oli valmistelemassa seuran perustamista ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien yhteensä yhdentoista vuoden ajan.

Paavo Kettusen johdolla KTS loi toimintamuodot, joista se on tullut tunnetuksi. Hän rakensi seuran yhteyksiä yliopistoon, kirkkoon ja yhteiskuntaan. Hänen kaudellaan Joensuussa järjestettiin viisi teologista symposiumia, joiden valmisteluista hän kantoi raskaimman vastuun. KTS on julkaissut myös juhlakirjan Paavo Kettuselle. Näin hän on vaikuttanut epäsuorasti seuran oman julkaisusarjan perustamiseen.

Karjalan teologisen seuran muut kunniajäsenet ovat emerituspiispat Wille Riekkinen ja Matti Sihvonen. Ensimmäinen kunniajäsen oli Kotimaan entinen päätoimittaja professori Jaakko Elenius.

KTS pyrkii tarjoamaan ekumeenisen keskustelufoorumin itäsuomalaiselle teologikunnalle ja asianharrastajille sekä osallistumaan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.


14.4.2015

 

KTS:n vuosikokouksen päätöksiä

 

Karjalan teologinen seura piti vuosikokouksensa 14.4.2015. Vuosikokoukseen osallistui 10 jäsentä.

Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 edelleen professori Hannu Mustakallion.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet teologian tohtori Kati Kemppainen ja yliopistonlehtori Jouko Kiiski valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen varajäseninä 2015 jatkavat kirkkoherra Ville Ojala ja tohtorikoulutettava Hanne Janhonen. Lisäksi hallitukseen kuuluvat hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja yliopistotutkija Pekka Metso.

Vuosikokous kutsui seuran kunniajäseneksi professori Paavo Kettusen, joka toimi seuran puheenjohtajana sen perustamisesta 2003 lähtien, yhteensä 11 vuotta.