KARJALAN TEOLOGINEN SEURA

Karjalan teologinen seura (KTS) on perustettu Joensuussa keväällä 2003.



Yhdistyksen tarkoitus on:

  • tarjota ekumeeninen keskustelufoorumi itäsuomalaiselle teologikunnalle ajankohtaisista teologisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä
  • tukea jäsenkuntansa teologista asiantuntemusta ja harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
  • tukea ja edistää teologista tutkimusta ja teologian opiskelijoiden harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
  • rakentaa yhteyksiä eri kirkkokuntien teologien kesken
  • rakentaa yhteyksiä yliopiston, seurakunnan ja koululaitoksen piirissä tai muilla yhteiskunnan sektoreilla toimivien teologien kesken
  • osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoamalla siihen teologisia näkökulmia

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää:

  • esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä teologisia symposiumeja
  • koulutusta
  • tutustumismatkoja ja opintoretkiä

 

Yhdistys toimii yhteistyössä teologista opetusta antavien laitosten ja alueella toimivien seurakuntien kanssa. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita teologit ja teologiasta kiinnostuneet henkilöt sekä yhteisöt.

 

Uutisia

 

KTS:n kirjalahjakortti Eija Nuutiselle

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Pistis-päivän yhteydessä 16.10.2019 ortodoksista teologiaa teologilinjalla opiskelevalle Eija Nuutiselle.

Eija on perustelujen mukaan ”hiljainen taustavoima”, joka on opiskellut ahkerasti ja sitoutuneesti taloudellisista ja fyysistä vastoinkäymisistä huolimatta vuodesta 2015. Hän on AINA mukana talkootöissä niin kirkkokahvien järjestämisessä kuin kirkon siivoamisessa. Hän on hiljainen mutta aktiivinen ja osallistuva yhteisön jäsen ja on osallistunut aktiivisesti myös seminaarin “oheistoimintaan” mm. papiston päiviin Oulussa.

Eija ei tee numeroa osaamisestaan tai työpanoksestaan vaikka se olisi ollut merkittävä. Hän on esimerkki rohkeudesta aloittaa teologian opinnot hankalista lähtökohdista huolimatta ja sitoutua opintojen suorittamiseen. 

KTS:n kirjalahjakortin arvo on 250 euroa. Se jaetaan molempien teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen Fides Ostiensiksen ja Pistiksen vuosijuhlien yhteydessä.

 


KTS:n kirjalahjakortti Emilia Heikkiselle ja Iiro Pyrhöselle

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Fides-päivän iltajuhlassa 26.4.2019 läntistä teologiaa opiskeleville Emilia Heikkiselle ja Iiro Pyrhöselle.

Emilia Heikkinen on ollut Fideksen kirjastoprojektin kantava voima. Lisäksi hän on aktiivisesti ollut mukana muun muassa Hannu Mustakallion emerituskirjan myynnissä ja ainejärjestön apuna. Häntä voi luonnehtia yleiseksi ilopilleriksi.

Iiro Pyrhönen on ollut aktiivinen toimija Fideksessä. Hän on vanha hallituslainen ja joka paikan höylä. Häntä voi luonnehtia lämpimäksi ja energiseksi tsemppaajaksi.

KTS on jatkuvasti nostanut kirjalahjakortin arvoa, joka tällä kertaa oli yhteensä 250 euroa. Kumpikin opiskelija sai 125 euron lahjakortin.

 


Karjalan teologisen seuran vuosikokouksen päätöksiä 16.4.2019

Karjalan teologinen seura piti vuosikokouksensa 16.4.2019. Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 apulaisprofessori Pekka Metson.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat teologian tohtori Kati Kemppainen ja dosentti Jouko Kiiski, jotka jättäytyivät tehtävästä. Hallituksen uusiksi jäseniksi heidän tilalleen vuosiksi 2019-2020 valittiin yliopistotutkija Heta Hurskainen ja teologian tohtori Harri Koskela. Pekka Metson tilalle hallitukseen vuodeksi 2019 valittiin emeritusprofessori Hannu Mustakallio. Hallituksen varajäseniksi valittiin kirkkoherra Ville Ojala ja TK Asser Spoof.

Lisäksi hallitukseen kuuluu hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen sekä kaksi teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajaa.

 


Yleisöilta "Tiede ja usko – kaksi kieltä, yksi todellisuus?" löytyy nyt youtubesta

21.11. järjestetty yleisöilta on nyt katsottavissa VeritasForumFinlandin youtube-kanavalta. Avaruustähtitieteen professori emeritus Esko Valtaoja ja Kuopion hiippakunnan piispa, dosentti Jari Jolkkonen keskustelivat aiheesta "Usko ja tiede – kaksi kieltä, yksi todellisuus?"

Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=CXOkTo7GF0Y

Video löytyy myös arkistosta.

 


Avioliittoseminaarin alustuksia nyt arkistossa

Arkistosta löytyy nyt avioliittoseminaarin alustuksia PowerPoint-dioina ja käsikirjoituksina.

Avioliittoseminaari 17.10.2018

 


Jari Jolkkosen alustus "Tiede ja usko – kaksi kieltä, yksi todellisuus?" nyt arkistossa

Arkistosta löytyy nyt Jari Jolkkosen alustus Tiede ja usko - kaksi kieltä, yksi todellisuus. 

Tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja ja Kuopion piispa, dosentti Jari Jolkkonen keskustelivat Veritas Forum -tilaisuudessa 21.11.2018 siitä, onko olemassa uskon kieli, joka tavoittaa todellisuuden, jota tiede ei voi tavoittaa.

Tiede ja usko – kaksi kieltä, yksi todellisuus?

 


KTS:n kirjalahjakortti Nicholas Grigoriadisille

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Pistis-päivän
yhteydessä 31.10.2018 ortodoksista teologiaa teologilinjalla opiskelevalle Nicholas
Grigoriadisille.

Nicholas on perustelujen mukaan aktiivinen aamiais- ja päivällispöydän keskustelun
avaaja. Hän on ollut erittäin aktiivinen järjestämään ohjelmaa ortodoksisen
seminaarin yhteisöllisiin juhliin. Näitä ovat olleet seminaarin avajaiset, Johannes
Teologin päivä ja päättäjäiset etenkin silloin, kun tehtävään ei ole ilmoittautunut
muita innokkaita.

Nicholas on aina kirkossa jumalanpalveluksissa ja tuuraa usein palvelusvuoroissa,
oli sitten kyse kanttoroinnista, lukijavuorosta tai ponomarina toimimisesta. Hän on
myös toiminut vastuullisesti ipodiakonin tehtävissä piispallisissa
jumalanpalveluksissa ja perehdyttänyt muita tähän tehtävään. Hänen opintonsa ovat
edenneet selkeästi ja hyvin.

KTS:n kirjalahjakortin arvo on 250 euroa. Se jaetaan molempien teologian
opiskelijoiden ainejärjestöjen Fides Ostiensiksen ja Pistiksen vuosijuhlien
yhteydessä.

 


KTS:n kirjalahjakortti Jani Kaaresalolle

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Fides-päivän iltajuhlassa 20.4.2018 läntistä teologiaa opiskelevalle Jani Kaaresalolle.

Jani on perustelujen mukaan toiminut Fideksen hallituksessa ja tuutorina sekä ollut aktiivinen auttaja aina kun ollaan sellaista tarvittu, muun muassa KTS:n symposiumeissa ja Fideksen tapahtumissa. Jani valmistuu kuluvana keväänä ja on suorittanut opintonsa ajallaan kaiken aktiivityön lisäksi.

KTS on jatkuvasti nostanut kirjalahjakortin arvoa, joka tällä kertaa oli 250 euroa.

 


Valta-symposiumin alustuksia nyt arkistossa

Arkistosta löytyy nyt pääosa Valta-symposiumin alustuksista käsikirjoituksina, tiivistelminä tai PowerPoint-dioina.

Valta-symposiumi 12.-13.2.2018

 



Seuraa Karjalan teologista seuraa myös facebookissa:

https://www.facebook.com/Karjalanteolseura/


 

 

MAAILMA-symposiumin ilmoittautuminen on nyt auki!

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23895/lomake.html