KARJALAN TEOLOGINEN SEURA

 

Ilmoittaudu Valta-symposiumiin!

Karjalan teologinen seura järjestää 12.-13.2.2018 seitsemännen symposiumin Joensuussa. Teemana tällä kertaa on Valta. Pyrimme tarkastelemaan valtaa ja vallankäyttöä muusta kuin poliittisesta näkökulmasta. Symposiumissa on esillä avoin ja piilevä vallankäyttö yhteiskunnassa, luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa sekä terveydenhuollossa. Symposiumi on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, teologian opiskelijoille, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja opiskelijoille sekä kaikille muillekin aiheesta kiinnostuneille.

Symposiumissa esiintyy tälläkin kertaa nimekäs asiantuntijajoukko, joka on lähtenyt mukaan talkooperiaatteella. Maanantain 12.2. iltapäivän ohjelmasta vastaavat yhdessä Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta ja teologian osasto.  Kokonaisuus muodostaa eettisen teemapäivän, jonka aikana käsitellään ajankohtaisia terveydenhuollon kysymyksiä potilaiden, lääkärien ja hoitajien sekä poliittisten päätöksentekijöiden näkökulmasta. Teeman Rahat vai henki? Pohdinta käynnistyy Joensuun kaupunginteatterin näyttelijän monologilla. 

Symposiumi järjestetään Itä-Suomen yliopiston Aurora II -rakennuksen salissa AU100. Salissa on tilaa 250 osallistujalle.  Kaikkia osanottajia pyydetään ilmoittautumaan 31.1.2018 mennessä.


 

Seuraa symposiumin ennakkouutisia seuran facebook-sivuilta:

https://www.facebook.com/Karjalanteolseura/

 


 

Karjalan teologinen seura (KTS) on perustettu Joensuussa keväällä 2003.Yhdistyksen tarkoitus on:

  • tarjota ekumeeninen keskustelufoorumi itäsuomalaiselle teologikunnalle ajankohtaisista teologisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä
  • tukea jäsenkuntansa teologista asiantuntemusta ja harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
  • tukea ja edistää teologista tutkimusta ja teologian opiskelijoiden harrastuneisuutta teologian eri osa-alueilla
  • rakentaa yhteyksiä eri kirkkokuntien teologien kesken
  • rakentaa yhteyksiä yliopiston, seurakunnan ja koululaitoksen piirissä tai muilla yhteiskunnan sektoreilla toimivien teologien kesken
  • osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoamalla siihen teologisia näkökulmia

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää:

  • esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä teologisia symposiumeja
  • koulutusta
  • tutustumismatkoja ja opintoretkiä

 

Yhdistys toimii yhteistyössä teologista opetusta antavien laitosten ja alueella toimivien seurakuntien kanssa. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita teologit ja teologiasta kiinnostuneet henkilöt sekä yhteisöt.

Uutisia

 

KTS:n kirjalahjakortti Päivi Romppaiselle

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Pistis-päivän yhteydessä 11.10.2017 ortodoksista teologiaa (kirkkomusiikkia) opiskelevalle Päivi Romppaselle.

Päivi on perustelujen mukaan kärsivällinen ja lempeä sovittelija potentiaalisissa ristiriitatilanteissa opiskelijoiden välillä myös pitkän päivän jälkeen. Hän on aktiivisesti mukana tapahtumissa ja jumalanpalveluksissa.

Päivi on aina auttamassa ihmisiä, jotka tuntevat olevansa "pihalla" tai turhautuneita. Hän myös hoitaa kanttorivuoronsa jumalanpalveluksissa tunnollisesti ja valmistelee muutaman tunnin etukäteen, vaikka myös hänen lapsensa vievät paljon aikaa opiskelulta.

KTS:n kirjalahjakortin arvo on 200 euroa. Onneksi olkoon!

 


KTS:n kirjalahjakortti Katja Räsänen-Vesalalle

Karjalan teologinen seura luovutti perinteisen kirjalahjakortin Fides-päivän iltajuhlassa 26.4.2017 läntistä teologiaa opiskelevalle Katja Räsänen-Vesalalle. Katja on perustelujen mukaan antanut luovaa ja ammatillista osaamistaan sekä aikaansa monipuolisesti eri tahojen käyttöön. Hän on luotettava ja rehti vastuunkantaja, jolta ideat eivät lopu. Sen lisäksi Katja on aina valmis talkoilemaan ja siirtämään hiljaista tietoa uusille teologisukupolville.

KTS on jatkuvasti nostanut kirjalahjakortin arvoa, joka tällä kertaa oli 200 euroa.

 


Karjalan teologisen seuran vuosikokouksen päätöksiä 28.3.2017

 

Karjalan teologinen seura piti vuosikokouksensa 28.3.2017. Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 edelleen professori Hannu Mustakallion.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet teologian tohtori Kati Kemppainen ja professori Jouko Kiiski valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen varajäseniksi valittiin kirkkoherra Ville Ojala ja pastori Salla Romo.

Lisäksi hallitukseen kuuluvat hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja yliopistotutkija Pekka Metso sekä kaksi teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen edustajaa.

 


Parisuhde- ja perhekysymysten seminaari Joensuussa 8.12.2016

 

Seminaari on yliopistonlehtori Jouko Kiiskin 60-vuotisjuhlaseminaari.
Järjestäjät: Itä-Suomen yliopiston teologian osasto ja Karjalan teologinen seura
Paikka: Agora-rakennus, sali AT 100

 

9.00–10.35     Seminaarin avaus: osastonjohtaja professori Matti Kotiranta

Professori Paavo Kettunen: Parisuhteessa ja sen purkautumisesta koettu häpeä

Yliopisto-opettaja Maria Buchert: Teologian opiskelija, urasuunnittelu ja muuttuva perhe

10.50–12.10  Yliopistotutkija Pekka Metso: Ekumeenisen perheasetelman ja vähemmistöaseman vaikutus ortodoksiseen

uskontokasvatukseen

Professori Serafim Seppälä: Maskuliinisen ja feminiinisen yhtymisen mystiikkaa ja metafysiikkaa juutalaisuudessa

 

12.10–13.10    Lounastauko

 

13.10–14.30     TT Harri Koskela: Lapsen menetyksen vaikutukset perhedynamiikkaan ja vanhemman sosiaalisiin suhteisiin

TT Hanna Ranssi-Matikainen: Vertaistuen merkitys parisuhdekriisin käsittelyssä

14.30–15.00    Kahvitauko

15.00–16.30     Yliopistonlehtori Vesa Hirvonen: Samaa sukupuolta olevien avioliitto luterilaisen teologian näkökulmasta

Yliopistonlehtori Jouko Kiiski: Avioeroon liittyvät eettiset kysymykset

          Seminaarin päätös: KTS:n puheenjohtaja professori Hannu Mustakallio

 

 


Tapahtumia

Yleisöilta (20.3.2018 klo 18)
Yleisöilta (10.4.2018 klo 18)

Ilmoittaudu Valta-symposiumiin!

 

Seuraa symposiumin ennakkouutisia seuran facebook-sivuilta:

https://www.facebook.com/Karjalanteolseura/