Hallitus ja toimihenkilöt

 

Puheenjohtaja:

Tutkijatohtori, TT Laura Kallatsa 
 

Hallituksen jäsenet:

Yliopistotutkija, TT Heta Hurskainen

Hiippakuntadekaani, TT Sakari Häkkinen

Teologian maisteri Tuomas Kallonen

Teologian tohtori Harri Koskela

 

Hallituksen varajäsenet:

TM Asser Spoof, varajäsen

TM Noora Palmi, varajäsen

 

Julkaisutoimikunta: 

Emeritusprofessori Hannu Mustakallio

Apulaisprofessori Pekka Metso 

 

Julkaisusihteeri: 

Emeritusprofessori Hannu Mustakallio

 

Sihteeri: 

Teol. yo Annika Juurikka
sähköposti: ktssihteeri@gmail.com
puhelin: 044 0553737