Hannu Mustakallio - Kaikki me olemme jostain kotoisin

Kaikki me olemme jostain kotoisin.

Puheita ja artikkeleita professori Hannu Mustakallion Joensuun-kaudelta

2003–2019

 

Kaikki me olemme jostain kotoisin. Puheita ja artikkeleita professori Hannu Mustakallion
Joensuun-kaudelta 2003–2019. Toim. Ilkka Huhta & Pekka Metso. Joensuu 2019. 463 s.

Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian professori Hannu Mustakallio siirtyi emeritukseksi
28.2.2019. Hän kokosi eri yhteyksissä pitämiään puheita ja julkaisemiaan artikkeleita
kokonaisuudeksi, joka julkaistiin juhlapäivän kunniaksi.

Emerituskirjan toimittivat professori Ilkka Huhta ja apulaisprofessori Pekka Metso. Kirjan
toimituskuntaan kuuluivat lisäksi dosentti Jouko Kiiski ja yliopistonlehtori Heikki Salomaa.

Kirjaan sisältyy yhteensä 65 kirjoitusta, joista 25 on refereearvioinnin läpikäyneitä
tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi mukana on luettelot professori Mustakallion kirjallisesta
tuotannosta 2011–2019 sekä hänen johdollaan valmistuneista opinnäytteistä.
Emerituskirjan Tabulassa on runsaat 460 nimeä, joista 60 on yhteisöjä.

Teoksen ulkoasusta on vastannut graafikko Leea Wasenius. Mukana on runsaat 20 kuvaa.

Teos sisältää aluksi näytteitä Hannu Mustakallion henkilökohtaisesta tiestä Pohjois-
Suomesta Pohjois-Karjalaan. Seuraavaksi nousee esille hänen toimintansa yliopistossa
Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa. Artikkelien kohdealueina ovat lisäksi muun muassa
Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa.

Artikkeleissa kirjoittaja käsittelee muun muassa kirkon poliittis-yhteiskunnallista roolia,
lestadiolaisuutta pohjoisena ilmiönä ja henkilöhistoriaa.
Kirjassa on oma osastonsa myös Karjalan teologisella seuralla, jonka puheenjohtajana
Hannu Mustakallio on toiminut vuodesta 2014 lähtien. Osastoon sisältyy KTS:n historiikki
vuosilta 2003–2013. Tiedot muun muassa luottamushenkilöistä ja toimihenkilöistä on
päivitetty vastaamaan loppuvuoden 2018 tilannetta.

Kirjan sisällysluettelo löytyy tästä.
 

Kirjaa on edelleen saatavilla. Sen hankkimiseen on kaksi mahdollisuutta:

1) Ota yhteys KTS:n sihteeriin (ktssihteeri@gmail.com, puh. 044 055
3737). Sovi hänen kanssaan, miten voit noutaa kirjan. Hinta on 30 euroa,
opiskelijoilta 20 euroa.

2) Helsingissä käydessäsi tai postitse tilatessasi ota yhteys Tiedekirjaan
(Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki, puh. [09] 635 177, tiedekirja@tsv.fi), avoinna
ma–ti klo 10.30–17, ke 10.30–18, to 10.30–17 ja pe klo 10–16).
Hinta 30 euroa, alennus KTS:n jäsenille 25 %, loppuhinta siis 22,50 eur. Postitse
toimitettaviin kirjoihin lisätään postimaksu.