Yleisöilta: Ruoka-avun vaihtoehtoisia tulevaisuuksia tutkimassa

Aika: 28.11.2023 klo 18:00
Paikka: Itä-Suomen yliopiston teologian osaston luentosali AT100 ja Zoom

Luennoimassa TT Anna Salonen

Linkki Zoomiin: https://uef.zoom.us/j/67048334544

Suomeen 1990-luvun laman myötä ilmaantunut ruoka-apu oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Se näyttää kuitenkin jääneen pysyväksi. Esitelmässä Anna Sofia Salonen esittelee Utopioita ruokajonosta -hanketta, joka etsii toisenlaista ruoka-avun tulevaisuuden tarinaa. Voisiko avun ajatella toisin – tai jopa pois? Kysymys on ajankohtainen ja vaikea aikana, jona kriisit ovat kasvattaneet ruoka-avun tarvetta, tuoneet sen piiriin uusia ihmisryhmiä ja nostaneet sen jälleen otsikoihin. Hanke ei pysähdy näiden uhkien analyysiin, vaan tähyää parempaan tulevaisuuteen. Hankkeessa kysymme millaiseksi ruoka-avun parissa nyt ja tulevaisuudessa toimivat tahot sekä ruoka-apua tarvitsevat ihmiset hahmottelevat ruoka-avun hyvän tulevaisuuden, ja pohdimme mitä nämä visiot kertovat ruoka-avusta tässä ajassa ja yhteiskunnassa.

Lisätietoa hankkeesta löytyy nettisivulta Utopioita ruokajonosta: Aineellisen avun toisenlaiset tulevaisuudet - UEFConnect