Yleisöilta: Uskonnollisuus ja sitoutuminen parisuhteessa psyykkisesti sairaan puolison kanssa

Aika: 25.4.2023 klo 18:00 - 19:30
Paikka: Itä-Suomen yliopiston luentosali AT100 + Zoom

TT Jonna Ojalammi: Uskonnollisuus ja sitoutuminen parisuhteessa psyykkisesti sairaan puolison kanssa

Zoom-linkki: https://uef.zoom.us/j/65769235699

Puolison vakava psyykkinen sairastuminen on parisuhteelle iso kriisi. Tämä näkyy siinä, että puolison psyykkinen sairaus lähes kaksinkertaistaa avioeron todennäköisyyden. Suomessa avioerot ovat yleisiä ja eroon liittyvä sosiaalinen stigma on vähentynyt. Siksi onkin kiinnostavaa kysyä, mikä saa toiset puolisot jäämään parisuhteeseen vakavasti psyykkisesti sairaan puolison kanssa. 

 

Esitelmässään Ojalammi käsittelee väitöstutkimuksensa ”Existential space with an escape: Meaning making and relationship commitment in the narratives of spouses of people with mental illness” (2021) pohjalta tekijöitä, jotka ovat yhteydessä parisuhteen jatkumiseen puolison sairastaessa psyykkisesti. Ojalammi nostaa esiin muun muassa muuttuneen käsityksen puolison persoonasta ja oman elämänkatsomuksen. Erityisesti hän pohtii uskonnollisuutta siitä näkökulmasta, miten se tukee parisuhdesitoutumista tai heikentää sitä.