ETÄYLEISÖILTA: professori Veli-Matti Kärkkäinen - "Lopussa on uuden alku." Onko eskatologialle enää käyttöä kolmannen vuosituhannen teologiassa ja kirkossa?

Aika: 11.5.2021 klo 18:00

LINKKI TILAISUUTEEN: https://uef.zoom.us/j/66335456220
 

Yleisöilta tallennetaan ja julkaistaan myöhemmin julkisena. Luettehan mm. sen vuoksi seuraavan informaation ja ohjeet ennen osallistumista:

- Tietokoneella 
voi osallistua yleisöiltaan linkin kautta ilman Zoom-ohjelman asentamista tai ohjelmaan kirjautumista. Tämä onnistuu napsauttamalla linkkiä, josta avautuu uusi ikkuna ruudulle. Ikkunan alalaidassa on pienellä fontilla vaihtoehto ”Having issues with Zoom Client? Join from your browser”. Napsauttakaa sitä. Seuraavaksi teitä pyydetään kirjoittamaan nimenne, jolla osallistutte yleisötilaisuuteen. Anonymisoikaa nimenne, jos ette toivo sen tallentuvan videolle, tai ette toivo muiden osallistujien näkevät sitä. (Jos olette aiemmin käyttäneet Zoomia, järjestelmä saattaa kirjata teidät automaattisesti yleisötilaisuuteen sillä nimellä, jota olette aiemmin käyttäneet.) Seuraavaksi pyydetään vahvistamaan pienellä kuvatehtävällä, ettei järjestelmään pyri kirjautumaan robotti. Kuvatehtävän tehtyänne pääsette osallistumaan yleisötilaisuuteen napsauttamalla kuvaketta ”join”, ja hyväksymällä Zoomin käyttö- ja tietosuojaselosteen.

- Puhelimella tai tabletilla osallistuminen edellyttänee Zoom-ohjelman asentamista ja siihen kirjautumista.

- Luennoitsijalle voi lähettää kysymyksiä Zoomin chatissa kirjallisesti. Kysymykset näkyvät kaikille tilaisuuteen osallistuville. Yleisötilaisuudessa ei harmillisetsi ole mahdollisuutta kysymysten esittämiseen videon tai puheen kautta.

- Yleisötilaisuuden tallenteella saattaa näkyä nimi, jolla osallistutte luennolle. Osallistumalla yleisötilaisuuteen hyväksytte tämän.

 


Systemaattisen teologian professori Veli-Matti Kärkkäinen Fullerin teologisesta seminaarista Yhdysvalloista on aikamme kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia teologeja. Hän on julkaissut noin 30 englanninkielistä teosta muun muassa perinteisestä ja nykyisestä globaalista kristillisestä teologiasta sekä luonnontieteiden ja neljän maailmanuskonnon (juutalaisuus, islaminusko, hindulaisuus ja buddhalaisuus) välisestä keskustelusta. Kärkkäisen esitelmän otsikko on "Lopussa on uuden alku." Onko eskatologialle enää käyttöä kolmannen vuosituhannen teologiassa ja kirkossa?

 

Nykypäivän kristillisestä teologiasta ja kirkon julistuksesta on vaikea löytää aihetta, joka olisi marginaalisempi ja kiistanalaisempi kuin eskatologia, oppi lopunajoista. Perinteisesti sen ala on ollut kapea: kuolema, viimeinen tuomio, taivas ja helvetti. Alkuvuosisatojen jälkeen, jolloin lopunodotus oli kiihkeää, eskatologiaa on tavattu pääosin vain kirkon historian murrosvaiheissa ja ääriryhmien keskuudessa. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa eskatologiaan perinteisesti kuuluvasta ”tuhatvuotisen valtakunnan” odotuksesta tehtiin jopa harhaoppi! Nykyaikana on esiintynyt sensaatiomaisia lopunajan skenaarioita kristillisen kirkon äärilaidoilla. Samalla on todettava, että viime vuosisadan toiselta puoliskolta alkaen monet johtavat teologit ovat kiinnostuneet uudelleen aiheesta. Luterilainen W. Pannenberg, reformoitu J. Moltmann ja katolinen K. Rahner muiden joukossa ovat esittäneet lupaavia teologisia avauksia laajemmasta, kokonaisvaltaisesta ja tämän päivän elämään—ei ainoastaan ”tuonpuoleiseen”—keskeisesti liittyvästä eskatologisesta odotuksesta. Patristiikan elävästä traditiosta ammentavasta idän kirkon traditiosta nousee myös elähdyttäviä lopullisen täyttymyksen näkymiä, jotka koskettavat koko kosmosta ihmisen jumallistumisen ohella.

Pohdiskelen esityksessäni sitä, mikä on eskatologian asema ja merkitys kolmannen vuosituhannen teologiassa ja kirkossa varsinkin sen suhteen, mikä on yksilöllisen ja koko ihmiskuntaa koskevan toivon välinen suhde ja miten Jumalan valtakunnan odotus koskettaa myös koko mittaamattoman suurta kosmosta. Erityisen tärkeää on käydä huolellista keskustelua luonnontieteiden (varsinkin kosmologian) ja aivotutkimuksen ”tulevaisuutta” ja ”loppua” ennakoivien näkemysten kanssa.