ETÄYLEISÖILTA: TT Eveliina Ojala - Mobiililaitteiden ja sosiaalisen median käyttö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoululeireillä yhteisöllisyysnäkökulmasta tarkasteltuna

KTS:n tämän kevään yleisöillat ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteistä tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Teemavuoden tavoitteena on muun muassa tehdä tunnetuksi tutkitun tiedon lähteitä, kuten uutta tutkimustietoa. Avoimet ja kaikille kiinnostuneille suunnatut yleisöillat palvelevat uusimman teologisen tutkimustiedon saavutettavuuden edistämistä. #tutkituntiedonteemavuosi
KTS:n tämän kevään yleisöillat ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteistä tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Teemavuoden tavoitteena on muun muassa tehdä tunnetuksi tutkitun tiedon lähteitä, kuten uutta tutkimustietoa. Avoimet ja kaikille kiinnostuneille suunnatut yleisöillat palvelevat uusimman teologisen tutkimustiedon saavutettavuuden edistämistä. #tutkituntiedonteemavuosi
Aika: 20.4.2021 klo 18:00
Paikka: Zoom-ohjelmisto

LINKKI TILAISUUTEEN: https://uef.zoom.us/j/69135570782

 

Yleisöilta tallennetaan ja julkaistaan myöhemmin julkisena. Luettehan mm. sen vuoksi seuraavan informaation ja ohjeet ennen osallistumista:

  • Tietokoneella voi osallistua yleisöiltaan linkin kautta ilman Zoom-ohjelman asentamista tai ohjelmaan kirjautumista. Tämä onnistuu napsauttamalla linkkiä, josta avautuu uusi ikkuna ruudulle. Ikkunan alalaidassa on pienellä fontilla vaihtoehto ”Having issues with Zoom Client? Join from your browser”. Napsauttakaa sitä. Seuraavaksi teitä pyydetään kirjoittamaan nimenne, jolla osallistutte yleisötilaisuuteen. Anonymisoikaa nimenne, jos ette toivo sen tallentuvan videolle, tai ette toivo muiden osallistujien näkevät sitä. (Jos olette aiemmin käyttäneet Zoomia, järjestelmä saattaa kirjata teidät automaattisesti yleisötilaisuuteen sillä nimellä, jota olette aiemmin käyttäneet.) Seuraavaksi pyydetään vahvistamaan pienellä kuvatehtävällä, ettei järjestelmään pyri kirjautumaan robotti. Kuvatehtävän tehtyänne pääsette osallistumaan yleisötilaisuuteen napsauttamalla kuvaketta ”join”, ja hyväksymällä Zoomin käyttö- ja tietosuojaselosteen.
  • Puhelimella tai tabletilla osallistuminen edellyttänee Zoom-ohjelman asentamista ja siihen kirjautumista.
  • Luennoitsijalle voi lähettää kysymyksiä Zoomin chatissa kirjallisesti. Kysymykset näkyvät kaikille tilaisuuteen osallistuville. Yleisötilaisuudessa ei harmillisetsi ole mahdollisuutta kysymysten esittämiseen videon tai puheen kautta.
  • Yleisötilaisuuden tallenteella saattaa näkyä nimi, jolla osallistutte luennolle. Osallistumalla yleisötilaisuuteen hyväksytte tämän.

 

Kansainväliset tutkimukset osoittavat suomalaisen rippikoulun olevan menestystarina, joka kokoaa vuosittain merkittävän osan 15-vuotiaiden ikäluokasta vähintään puolen vuoden mittaiselle matkalle yhdessä luterilaisen seurakunnan kanssa. Tuolla matkalla rippikouluun osallistuvat nuoret pohtivat yhdessä rippikoulutyöntekijöiden kanssa elämän tärkeitä kysymyksiä ja nuorten omaa suhdetta kirkkoon ja sen jäsenyyteen. Usein rippikoulumatka sisältää leirijakson, joka jättää nuoreen parhaimmillaan pitkäkestoisen tai jopa ikimuistoisen myönteisen jäljen. Erityisesti leirijaksolla koettu yhteisöllisyys heijastuu myönteisinä kokemuksina rippikoulusta. Tähän liittyy leirijakson luonne muusta maailmasta erillisenä tilana, jossa ikään kuin etäännytään hetkeksi leirin ulkopuolisesta todellisuudesta. Mobiililaitteet ja sosiaalinen media voivat kuitenkin haastaa tämän perinteisen ymmärryksen leirin luonteesta, sillä teknologia tuo ulkopuolisen maailman jatkuvasti silmien eteen rikkoen leirillä syntyvää rippikouluryhmän omaa sisäistä todellisuutta. Samalla uudet kommunikaatioteknologian mahdollisuudet laajentavat rippikoulun toteutustapoja, joita erityisesti vuodesta 2020 lähtien on ollut välttämätöntä pohtia jokaisessa ev.lut. kirkon seurakunnassa yhteiskunnan poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen. 

Esitelmä perustuu Eveliina Ojalan marraskuussa 2020 Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa tarkastettuun väitöskirjaan The sense of community, mobile devices and social media in Finnish Lutheran confirmation preparation – The challenges when perceiving confirmation camp as liminal space. Esitelmässä laajennetaan väitöskirjaan pohjautuvia näkökulmia ottamalla huomioon pandemian aiheuttamat vaikutukset rippikoulutyön toteutuksessa vuosien 2020 ja 2021 aikana.