Yleisöilta: Uskonto ja kuolemanpelko

Aika: 16.4.2019 klo 18
Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen sali AT100

Professori Kati Tervo-Niemelä: Uskonto ja kuolemanpelko


Valtaosa ihmisistä pelkää kuolemaa jossain elämänvaiheessa ja se on normaali tunne ihmisille. Äärimmäinen kuolemanpelko voi kuitenkin rajoittaa ja lamaannuttaa elämää monella tapaa. Mutta mitä kuolemassa pelätään ja miten uskonto liittyy kuolemanpelkoon?

Lisääkö uskonto kuolemanpelkoa vai vähentääkö? Ihmisiin liittyvän sosiaalitutkimuksen kentältä on vaikea löytää aihetta, joka on yhtä kiistanalainen kuin uskonto ja kuolemanpelko. Aiheesta on tehty satoja tutkimuksia. Tulokset ovat keskenään hyvinkin ristiriitaisia.

Esitelmässä tarkastellaan tapauskertomusten kautta erilaisia tapoja, miten uskonnollisuus ja muut uskontoon liittyvät tekijät ovat vaikuttamassa kuolemanpelkoon. Lisäksi esitelmässä tarkastellaan kuolemanpelkoa kirkon työntekijöiden näkökulmasta. Miten kuolemanpelko näyttäytyy kirkon työssä ja mikä merkitys sillä on työhyvinvoinnille?